Funkcie zabezpečenia a ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 9 obsahuje tieto funkcie zabezpečenia a ochrany osobných údajov:

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9 sa nachádzajú online v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 9.