Prehrávač Windows Media Player môžete používať na kopírovanie hudby, videí a obrázkov z knižnice prehrávača do prenosného zariadenia, akým je napríklad MP3 prehrávač. Tento proces sa nazýva synchronizácia.

Obrázok prebiehajúcej synchronizácie
Synchronizácia zariadenia

Existujú dve metódy, ktoré sa dajú použiť na synchronizáciu položiek so zariadením. Jedna je automatická a druhá manuálna. Pri prvom pripojení zariadenia k počítaču, prehrávač Windows Media Player vyberie najvhodnejšiu metódu synchronizácie pre zariadenie na základe ukladacej kapacity zariadenia a veľkosti knižnice prehrávača. Po prvom nastavení zariadenia môžete podľa potreby prepínať medzi automatickou a manuálnou synchronizáciou.

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Automatická synchronizácia

Ak je ukladací priestor zariadenia väčší ako 4 gigabajty (GB) a celý obsah knižnice sa zmestí do zariadenia, prehrávač Windows Media Player sa nastaví na automatickú synchronizáciu. Ak akceptujete túto možnosť, do zariadenia sa skopíruje celá knižnica prehrávača.

Pri každom pripojení zariadenia k počítaču so spusteným prehrávačom Windows vykoná prehrávač automatickú aktualizáciu obsahu v zariadení tak, aby sa zhodoval s obsahom knižnice prehrávača.

Ak ste napríklad kopírovali a konvertovali disk CD do knižnice prehrávača, daný album sa automaticky skopíruje do zariadenia pri najbližšom pripojení zariadenia do počítača. Podobne platí, že ak odstránite položky z knižnice prehrávača, tieto položky sa tiež odstránia zo zariadenia pri najbližšom pripojení zariadenia k počítaču.

Aj keď je zariadenie nastavené na automatickú synchronizáciu môžete ovládať, ktoré položky sa majú automaticky synchronizovať so zariadením.

Manuálna synchronizácia

Ak je ukladací priestor zariadenia menší ako 4 gigabajty (GB) a celý obsah knižnice sa nezmestí do zariadenia, prehrávač Windows Media Player sa nastaví na manuálnu synchronizáciu. Ak akceptujete túto možnosť, vždy, keď budete chcieť v zariadení pridať alebo odstrániť položky, budete musieť vykonať niekoľko krokov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Manuálna synchronizácia v prehrávači Windows Media Player.

Nastavenie zariadenia

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. Potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak prehrávač vybral automatickú synchronizáciu zariadenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť. Prehrávač v takomto prípade vykoná so zariadením synchronizáciu celej knižnice prehrávača. Od tohto momentu sa bude zariadenie automaticky synchronizovať vždy, keď ho pripojíte k počítaču so spusteným prehrávačom Windows Media Player.

   Ak chcete pri automatickej synchronizácii synchronizovať len časť knižnice prehrávača, môžete vybrať médium na automatickú synchronizáciu. Ďalšie informácie nájdete v tejto téme v časti Výber súborov na automatickú synchronizáciu.

  • Ak prehrávač vybral manuálnu synchronizáciu zariadenia, kliknite na tlačidlo Dokončiť. Na karte Synchronizovať vyberte súbory a zoznamy skladieb, ktoré chcete manuálne synchronizovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Manuálna synchronizácia v prehrávači Windows Media Player.

Výber súborov na automatickú synchronizáciu

Ak sa zariadenie synchronizuje automaticky, nie je nutné synchronizovať celú knižnicu prehrávača. Namiesto toho môžete vybrať existujúce zoznamy skladieb alebo môžete zo súborov vytvoriť nové zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať. Vybraté zoznamy skladieb sa potom budú synchronizovať v zariadení vždy, keď ho pripojíte k počítaču so spusteným prehrávačom Windows Media Player. Postup pri výbere súborov, ktoré sa budú synchronizovať:

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať, a kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie a potom kliknutím na položku Nastaviť synchronizáciu otvorte dialógové okno Nastavenie zariadenia.
 4. V zozname Dostupné zoznamy skladieb vyberte existujúce zoznamy skladieb, ktoré chcete synchronizovať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb, kliknite na položku Nový automatický zoznam skladieb a potom podľa postupu na obrazovke zadajte kritériá pre súbory v automatickom zozname skladieb.

  Ak chcete odstrániť zoznam skladieb, kliknite na zoznam skladieb v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu a potom kliknite na položku Odstrániť.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak máte zariadenie s obmedzenou kapacitou a chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že sa určité zoznamy skladieb budú vždy synchronizovať so zariadením, postupne vyberte zoznamy skladieb v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu a potom pomocou šípok Priorita ich usporiadajte do poradia, v akom ich chcete synchronizovať. Ak sa zariadenie naplní ešte pred dokončením synchronizácie, súbory a zoznamy skladieb, ktoré sú umiestnené nižšie v zozname, sa nemusia synchronizovať.

  • Ak chcete, aby prehrávač synchronizoval inú skupinu položiek so zariadením vždy, keď zariadenie pripojíte k počítaču, začiarknite políčko Synchronizované položky prehrať v náhodnom poradí. Keď vyberiete túto možnosť, pri každom pripojení zariadenia sa súbory v zariadení odstránia a pridá sa nová skupina súborov (zo zoznamov skladieb v zozname Zoznamy skladieb na synchronizáciu). Táto možnosť je užitočná v prípade, ak máte zariadenie s obmedzenou ukladacou kapacitou a hudbu v ňom chcete pravidelne obmieňať alebo ak už je knižnica prehrávača príliš veľká a nezmestí sa do zariadenia.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Prepínanie automatickej a manuálnej synchronizácie

Po nastavení zariadenia sa môžete kedykoľvek prepnúť na inú metódu synchronizácie. Postupujte nasledovne:

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať, kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie a potom kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.
 4. V dialógovom okne Nastavenie zariadenia zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať toto zariadenie automaticky a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa prepínate na automatickú synchronizáciu, vyberte zoznamy skladieb, ktoré chcete automaticky synchronizovať. Ďalšie informácie nájdete v tejto téme v časti Výber súborov na automatickú synchronizáciu.

  • Ak sa prepínate na manuálnu synchronizáciu, vyberte súbory alebo zoznamy skladieb, ktoré chcete manuálne synchronizovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Manuálna synchronizácia v prehrávači Windows Media Player.