Riešenia najčastejších problémov s prihlásením do systému Windows

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s prihlásením do systému Windows.

Zobraziť všetko

Pokúšam sa prihlásiť, ale vždy sa zobrazí hlásenie, že meno používateľa a heslo sú nesprávne.

Existuje niekoľko možných riešení, ako odstrániť tento problém:

 • Je možné, že je zapnutá funkcia Caps Lock.

  V heslách systému Windows sa rozlišujú veľké a malé písmená, čo znamená, že pri každom zadávaní hesla je nutné použiť veľké písmená alebo malé písmená presne tak isto, ako ste ich zadávali pri vytváraní hesla. Ak ste náhodou stlačili kláves Caps Lock (tento kláves je niekedy označený ako CapsLk), neúmyselne zadávate heslo veľkým písmenami. Skontrolujte, či je funkcia Caps Lock vypnutá, a potom znova zadajte svoje heslo.

 • Je možné, že zadávate nesprávne heslo.

  Ak si nemôžete spomenúť na svoje heslo, bude potrebné vytvoriť nové heslo, či už pomocou diskety na vytvorenie nového hesla alebo prostredníctvom konta správcu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie nového hesla v systéme Windows.

 • Je možné, že správca počítača vám vytvoril nové heslo.

  Ak je počítač pripojený do siete, správca siete má k dispozícii možnosť vytvoriť vám nové heslo. Ak sa domnievate, že toto je tá pravá príčina problému, overte to u správcu siete. Ak je počítač súčasťou pracovnej skupiny, heslo môže zmeniť každý, kto má v počítači konto správcu.

 • Je možné, že sa pokúšate prihlásiť na nesprávne používateľské konto.

  Ak máte v počítači viacero používateľských kont, skontrolujte, či sa prihlasujete ku kontu zodpovedajúcemu heslu, ktoré ste použili na prihlásenie.

Môj počítač je súčasťou domény a chcem sa prihlásiť k lokálnemu používateľskému kontu, nie kontu domény.

Ak sa chcete prihlásiť k lokálnemu používateľskému kontu v počítači, musíte poznať názov počítača a meno používateľa pre konto, ku ktorému sa chcete prihlásiť. Ak názov počítača nepoznáte, prečítajte si tému Vyhľadanie názvu počítača. Ak sa chcete prihlásiť k lokálnemu používateľskému kontu, postupujte nasledovne:

 1. Na uvítacej obrazovke kliknite na položku Prepnúť používateľa.

 2. Kliknite na položku Iný používateľ.

 3. Do poľa mena používateľa zadajte názov počítača, opačnú lomku (\) a meno používateľa pre konto, ku ktorému sa chcete prihlásiť. Príklad: názov počítača\meno používateľa

 4. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Nemôžem sa prihlásiť do systému Windows pomocou čítača odtlačkov prstov.

Ak ste na túto verziu systému Windows inovovali zo staršej verzie systému Windows, čítač odtlačkov prstov by mal ďalej fungovať. Ak čítač odtlačkov prstov nefunguje, prostredníctvom Centra akcií alebo služby Windows Update môže byť k dispozícii aktualizovaný ovládač alebo aplikácia. Ďalšie informácie o Centre akcií sa nachádzajú v téme Čo je Centrum akcií?. Ďalšie informácie o službe Windows Update sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7. Ak nemôžete nájsť ovládač pomocou Centra akcií alebo služby Windows Update, mali by ste požiadať výrobcu počítača alebo čítača odtlačkov prstov o ovládače, ktoré sú kompatibilné s touto verziou systému Windows.

Identifikácia článku: MSW700047