Vysielanie prúdov mediálnych údajov do zariadení a počítačov pomocou prehrávača Windows Media Player

Ak používate domácu sieť, môžete prehrávač Windows Media Player používať na vysielanie prúdov mediálnych údajov do počítačov a mediálnych zariadení, ktoré máte doma. Ak máte napríklad sieťový prijímač digitálnych médií pripojený k systému domáceho sterea, môžete prehrávač Windows Media Player použiť na vysielanie hudby, obrázkov alebo videí z počítača do tohto stereosystému. To vám umožňuje používať obsah knižnice prehrávača na ľubovoľnom mieste v domácnosti, dokonca aj v miestnostiach, v ktorých nie je počítač.

Obrázok tlačidla Prehrať Pozrite si ukážku: Windows 7 Play To demo.

V nasledovných postupoch nájdete informácie, ako začať. Všeobecné informácie o vysielaní prúdov mediálnych údajov vrátane požiadaviek na zariadenia a sieť sa nachádzajú v téme Začíname s vysielaním prúdov mediálnych údajov.

Zobraziť všetko

Pripojenie zariadenia alebo iného počítača k sieti

Skôr, ako budete môcť vysielať prúdy médií, bude nutné pripojiť zariadenia na prehrávanie digitálnych médií alebo ostatné počítače k domácej sieti. Postupujte nasledovne:

 1. Zapojte ethernetový zo zariadenia alebo iného počítača do káblovej siete, alebo nastavte zariadenie alebo počítač na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

  Ak potrebujete pomoc s pripojením zariadenia alebo počítača k sieti, prečítajte si dokumentáciu dodanú so zariadením alebo počítačom.

 2. Ak pripájate zariadenie, zapnite ho a potom postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke zariadenia. Ak pripájate ďalší počítač, zapnite ho.

  Ďalšie informácie o pridaní zariadenia alebo počítača do siete sa nachádzajú v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Zapnutie vysielania prúdu domácich médií

Ak nie zdieľanie médií zapnuté, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií.

  Položka Zapnúť vysielanie prúdov údajov domácich médií nebude v ponuke Prúd dostupná, ak už je vysielanie prúdov údajov zapnuté.

 3. Na stránke Možnosti vysielania prúdu údajov kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Ak je váš počítač vo verejnej sieti, pred povolením vysielania prúdu médií sa zobrazí výzva na zmenu sieťového umiestnenia. Ďalšie informácie o sieťových umiestneniach sa nachádzajú v téme Výber sieťového umiestnenia.

 • Ak máte nastavenú domácu skupinu, môže sa zobraziť výzva na zdieľanie knižníc médií s domácou skupinou, až potom budete môcť vysielať prúdy médií. Ďalšie informácie o možnostiach zdieľania knižníc s domácou skupinou sa nachádzajú v téme Zdieľanie knižníc s domácou skupinou.

Nastavenie základných preferencií vysielania prúdu údajov

Po zapnutí vysielania prúdov mediálnych údajov sa pomocou prehrávača Windows Media Player automaticky zistia všetky počítače a zariadenia vo vašej sieti, ktoré dokážu prijímať prúdy mediálnych údajov. Prúdy mediálnych údajov môžete vysielať do všetkých počítačov a zariadení vo vašej sieti, alebo k nim môžete povoliť prístup pre jednotlivé zariadenia a počítače podľa vlastného uváženia. Ak chcete určiť, ktoré zariadenia budú prijímať prúdy mediálnych údajov, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na položku Prúd a potom kliknite na položku Možnosti vysielania prúdu údajov.

  Obrázok ponuky Prúd
  Ponuka Prúd

  Položka Možnosti vysielania prúdu údajov sa v ponuke Prúd zobrazuje iba po zapnutí vysielania prúdu domácich mediálnych údajov.

 3. V dialógovom okne Možnosti vysielania prúdu údajov vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vysielať prúdy mediálnych údajov do všetkých počítačov a zariadení v sieti, kliknite na položku Povoliť všetko.

  • Ak nechcete vysielať prúdy mediálnych údajov do žiadnych počítačov alebo zariadení v sieti, kliknite na položku Blokovať všetko.

  • Ak chcete vysielať prúdy mediálnych údajov do niektorých počítačov a zariadení, kliknite v ponuke na položku Povolené alebo Blokované vedľa každej položky v zozname počítačov a zariadení.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalšie informácie o nastavení vysielania prúdu mediálnych údajov sa nachádzajú v téme Zmena nastavení pre vysielanie prúdov médií v prehrávači Windows Media Player.

Prijímanie prúdu médií z iného počítača alebo zariadenia v sieti

Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na prijímanie prúdov mediálnych údajov z iného počítača alebo mediálneho zariadenia v sieti, aby ste si ich mohli prehrať vo svojom počítači. Použite tento postup:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Kliknite na knižnicu prehrávača z iného počítača v sieti uvedenú v zozname Iné knižnice na navigačnej table.

  Ak nie je položka Iné knižnice zobrazená na navigačnej table, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Prispôsobiť navigačnú tablu.

  2. V hornej časti dialógového okna Prispôsobenie navigačnej tably kliknite na názov knižnice v rozbaľovacom zozname a potom kliknite na položku Iné knižnice.

  3. Začiarknite políčko Zobraziť ďalšie knižnice a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyhľadajte požadovanú položku na table s podrobnosťami a potom na ňu dvakrát kliknite.

Vysielanie prúdu médií do iného počítača alebo zariadenia pomocou funkcie Prehrať v

Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na vysielanie prúdu mediálnych údajov do iného počítača alebo mediálneho zariadenia v sieti alebo na prehratie médií v inom počítači alebo mediálnom zariadení.

Obrázok dialógového okna Prehrať v
Dialógové okno funkcie Prehrať v

Ak máte napríklad prijímač digitálnych médií pripojený k domácej sieti, v systéme Windows sa automaticky rozpozná a umožní vám na prijímači prehrávať hudbu pomocou prehrávača Windows Media Player. Ak chcete prehrávať médiá na inom počítači alebo zariadení, vykonajte tieto kroky:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na možnosť Všetky programy a na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Ak je tabla so zoznamom zatvorená, alebo ak sú zobrazené karty Napáliť alebo Synchronizovať, kliknite na kartu Prehráva sa.

 3. Vyhľadajte v knižnici prehrávača položky, ktoré chcete prehrať, a potom ich myšou presuňte z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehrať vObrázok tlačidla Prehrať v hornej časti tably so zoznamom, kliknite na zariadenie v sieti, ktoré bude médiá prijímať.
 5. V dialógovom okne funkcie Prehrať v použite ovládacie prvky prehrávania na prehrávanie, prerušenie alebo zastavenie prúdu mediálnych údajov, prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku v zozname.

  Ďalšie informácie o karte Prehráva sa, table so zoznamom a o ovládacích prvkoch prehrávania sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player. Ďalšie informácie o funkcií Prehrať v sa nachádzajú v téme Používanie funkcie Prehrať v na vysielanie prúdov mediálnych údajov.

Poznámka

 • Pri vysielaní prúdov hudby do prijímača digitálnych médií sa nemusia dať prepínať skladby pomocou ovládacích prvkov na zariadení, ani pomocou diaľkového ovládača dodaného so zariadením.