Niekedy býva jednoduchšie ukázať spolupracovníkovi to, čo vidíte na obrazovke počítača, než to vysvetľovať. V systéme Windows je k dispozícii jedno jednoduché riešenie - kláves PrtScn. Keď ho stlačíte, obraz zobrazený na obrazovke sa skopíruje do Schránky. Táto operácia sa nazýva záznam obrazovky alebo snímka obrazovky.

Ak chcete vytlačiť snímku obrazovky alebo ju niekomu odoslať e-mailom, najprv ju budete musieť prilepiť do programu Skicár alebo iného programu na úpravu obrázkov a uložiť.

Pozrite si toto video a zistite, ako vytlačiť obsah obrazovky. (1:53)
Zobraziť všetko

Vytvorenie snímky celej obrazovky

 1. Stlačte kláves PrtScn.

 2. Otvorte program Skicár kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo a následným kliknutím na položku Skicár.

 3. V programe Skicár na karte Domov kliknite v skupine Schránka na príkaz Prilepiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, kliknite na karte Domov v skupine Obrázok na položku Zmeniť veľkosť a zadajte novú veľkosť v percentách alebo pixloch.

 5. Kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na príkaz Uložiť.

Stlačením klávesu PrtScn sa dá zaznamenať aj konkrétne aktívne okno.

Vytvorenie snímky aktívneho okna

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt+PrtScn.

 2. Otvorte program Skicár kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo a následným kliknutím na položku Skicár.

 3. V programe Skicár na karte Domov kliknite v skupine Schránka na príkaz Prilepiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, kliknite na karte Domov v skupine Obrázok na položku Zmeniť veľkosť a zadajte novú veľkosť v percentách alebo pixloch.

 5. Kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámky

 • Na niektorých klávesniciach môže byť namiesto klávesu PrtScn kláves PRTSC, PRTSCN alebo kláves označený inou podobnou skratkou.

 • Na niektorých prenosných počítačoch alebo zariadeniach, ktoré nemajú kláves PrtScn, sa môže snímka obrazovky vytvárať stlačením kombinácie iných klávesov, napríklad Fn+Insert. Príslušné pokyny nájdete v príručke dodanej s prenosným počítačom alebo zariadením.