Tipy, ako riešiť problémy s inštaláciou zariadení Windows Media Center Extender

V systéme Windows 7 je možné nainštalovať zariadenie nazývané Windows Media Center Extender, ktoré dokáže cez sieť vysielať médiá do ďalšej miestnosti vo vašej domácnosti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center a Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky.

Systém Windows musí byť v počítači aktivovaný ešte pred inštaláciou zariadenia Extender. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7 v počítači.

Ak sa pri inštalácii zariadenia Extender zobrazí hlásenie o chybe, môže to byť spôsobené tým, že zariadenie je blokované bránou firewall, alebo tým, že ho vaša sieť nedokáže rozpoznať. Nasledovné informácie vám pomôžu určiť príčinu chybového hlásenia a nájsť vhodné riešenie.

Aké chybové hlásenie sa zobrazuje pri inštalácii zariadenia Extender?

Nižšie sa uvádzajú chybové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas inštalácie zariadenia Extender v aplikácii Media Center, a ich riešenia.

Chyba: Nepodarilo sa zistiť zariadenie Extender

Toto hlásenie obyčajne znamená, že zariadenie Extender je blokované bránou firewall. Ak je v počítači nainštalovaných niekoľko brán firewall, skontrolujte, či je v chybovom hlásení určené presne, ktorá brána firewall zariadenie blokuje, prípadne ďalej v tomto článku vyhľadajte časť Určenie typu brány firewall nainštalovanej v počítači.

Potom vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Otvorte v počítači bránu firewall. V nastaveniach brány otvorte nasledovnú výnimku:

  Program
  Služba
  Lokálny port
  Vzdialený port
  Smer
  Sieť
  Potrebný pre

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Náhodne

  Prichádzajúce

  Lokálna podsieť

  Zisťovanie zariadení

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Ak je zariadenie Extender naďalej blokované, skúste otvoriť ostatné výnimky uvedené ďalej v tomto článku v časti Konfigurácia brány firewall tak, aby pracovala správne so zariadením Extender.

Chyba: Nepodarilo sa nájsť zariadenie Extender

Toto hlásenie obvykle znamená, že sa váš počítač a zariadenie Extender nenachádzajú v rovnakej sieti, alebo že brána firewall v počítači blokuje komunikáciu UPnP. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Skontrolujte, či sa zariadenie Extender a počítač nachádzajú v rovnakej podsieti. Postup sa nachádza ďalej v tomto článku v časti Ako zaistiť, aby sa počítač a zariadenie Extender nachádzali v rovnakej podsieti.

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Ak sa hlásenie o chybe zobrazuje naďalej, brána firewall pravdepodobne stále zariadenie Extender blokuje. Ak je v počítači nainštalovaných niekoľko brán firewall, skontrolujte, či je v chybovom hlásení určené presne, ktorá brána firewall zariadenie blokuje, prípadne ďalej v tomto článku vyhľadajte časť Určenie typu brány firewall nainštalovanej v počítači.

Potom vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Otvorte v počítači bránu firewall. V nastaveniach brány otvorte nasledovnú výnimku:

  Program
  Služba
  Lokálny port
  Vzdialený port
  Smer
  Sieť
  Potrebný pre

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Náhodne

  Prichádzajúce

  Lokálna podsieť

  Zisťovanie zariadení

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Ak sa hlásenie o chybe zobrazuje naďalej, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenia smerovača. Vyhľadajte ďalej v tomto článku časť Zapnutie technológie UPnP a rozosielania na sieťovom smerovači.

Ak je aj po zmene nastavení smerovača zariadenie Extender blokované, skúste otvoriť ostatné výnimky uvedené ďalej v tomto článku v časti Konfigurácia brány firewall tak, aby pracovala správne so zariadením Extender.

Chyba: Nepodarilo sa nainštalovať zariadenie Extender

Toto hlásenie obvykle znamená, že sieťový smerovač (alebo iné sieťové zariadenie) blokuje zariadenie Extender a je potrebné zmeniť nastavenia tak, aby boli zapnuté technológia UPnP a rozosielanie. Vyhľadajte ďalej v tomto článku časť Zapnutie technológie UPnP a rozosielania na sieťovom smerovači.

Chyba: Zariadenie Extender sa nenašlo

Toto hlásenie obvykle znamená, že sa zariadenie Extender nenašlo v rovnakej sieti ako váš počítač, prípadne že ho blokujesmerovač (alebo iné sieťové zariadenie). Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Skontrolujte, či sa zariadenie Extender a počítač nachádzajú v rovnakej podsieti. Postup sa nachádza ďalej v tomto článku v časti Ako zaistiť, aby sa počítač a zariadenie Extender nachádzali v rovnakej podsieti.

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Ak sa hlásenie o chybe zobrazuje naďalej, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenia smerovača. Vyhľadajte ďalej v tomto článku časť Zapnutie technológie UPnP a rozosielania na sieťovom smerovači.

Chyba: Pripojenie na zariadenie Extender je blokované

Toto hlásenie obvykle znamená, že komunikácia medzi zariadením Extender a vaším počítačom pomocou pripojenia vzdialenej plochy nie je možná, pretože brána firewall blokuje protokol RPD (Remote Desktop Protocol). Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že inštalácia zariadenia Extender už prebehla úspešne. Ak je v počítači nainštalovaných niekoľko brán firewall, skontrolujte, či je v chybovom hlásení určené presne, ktorá brána firewall zariadenie blokuje, prípadne ďalej v tomto článku vyhľadajte časť Určenie typu brány firewall nainštalovanej v počítači.

Potom vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Otvorte v počítači bránu firewall. V nastaveniach brány otvorte nasledovnú výnimku:

  Program
  Služba
  Lokálny port
  Vzdialený port
  Smer
  Sieť
  Potrebný pre

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Náhodne

  Prichádzajúce

  Lokálna podsieť

  Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Chyba: Nepodarilo sa pripojiť k zariadeniu Extender

Toto hlásenie obvykle znamená, že komunikácia medzi zariadením Extender a vaším počítačom pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy nie je možná, pretože šírka pásma siete je nízka a pripojenie vypršalo. Toto hlásenie sa môže zobraziť aj v prípade, že inštalácia zariadenia Extender už prebehla úspešne. Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Ak používate bezdrôtovú sieť, skúste pripojiť aspoň jeden segment siete pomocou kábla siete Ethernet. Namiesto použitia bezdrôtovej siete skúste napríklad pripojiť počítač alebo zariadenie Extender priamo k smerovaču. (Aby bol výsledok čo najlepší, odporúča sa pripojiť cez kábel siete Ethernet k domácej sieti zároveň počítač aj zariadenie Extender.)

 2. Ak používate bezdrôtový sieťový smerovač 802.11b alebo 802.11g, šírka pásma nemusí byť dostatočná na to, aby dokázala podporovať zariadenie Extender. V takom prípade sa odporúča inovácia na domácu sieť 802.11n.

Ak sa hlásenie o chybe zobrazuje naďalej, brána firewall pravdepodobne stále zariadenie Extender blokuje. Ak je v počítači nainštalovaných niekoľko brán firewall, skontrolujte, či je v chybovom hlásení určené presne, ktorá brána firewall zariadenie blokuje, prípadne ďalej v tomto článku vyhľadajte časť Určenie typu brány firewall nainštalovanej v počítači.

Potom vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Otvorte v počítači bránu firewall. V nastaveniach brány otvorte nasledovnú výnimku:

  Program
  Služba
  Lokálny port
  Vzdialený port
  Smer
  Sieť
  Potrebný pre

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Náhodne

  Prichádzajúce

  Lokálna podsieť

  Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

 2. Otvorte aplikáciu Media Center a skúste zopakovať inštaláciu zariadenia Extender.

Ak je zariadenie Extender naďalej blokované, skúste otvoriť ostatné výnimky uvedené ďalej v tomto článku v časti Konfigurácia brány firewall tak, aby pracovala správne so zariadením Extender.

Určenie typu brány firewall nainštalovanej v počítači

Väčšina brán firewall (vrátane brány Windows Firewall) sa automaticky konfiguruje pri inštalácii zariadenia Extender. Ak máte podozrenie, že brána firewall blokuje zariadenie Extender, ide pravdepodobne o menej obvyklý typ brány. Pomocou nasledujúceho postupu je možné zistiť, ktoré brány firewall sú v počítači nainštalované:

 1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

 2. Kliknutím na položku Zabezpečenie sa rozbalí časť Zabezpečenie. V rámci položky Sieťová brána firewall sa zobrazia brány firewall aktuálne nainštalované v počítači.

Konfigurácia brány firewall tak, aby pracovala správne so zariadením Extender

Existujú dva možné spôsoby konfigurácie brány firewall v závislosti od používaného typu brány:

 • Konfigurácia brány firewall tak, aby malo zariadenie Extender povolený prístup k portom

 • Konfigurácia portov tak, aby mohlo zariadenie Extender komunikovať s počítačom

Počas konfigurácie môže byť potrebný údaj o tom, s ktorou sieťou má program alebo port pracovať. Lokálna podsieť v nastaveniach brány firewall znamená, že program alebo port má pracovať s domácou sieťou. Internet znamená, že program bude komunikovať s ďalšími počítačmi cez Internet.

Postup konfigurácie brány firewall bude závisieť od typu používanej brány firewall. Informácie o manuálne zmene nastavení nájdete v dokumentácii dodanej spolu s bránou firewall. Nasledujúca tabuľka uvádza údaje potrebné na konfiguráciu niektorých brán firewall tak, aby pracovali správne so zariadeniami Extender.

Výnimky pre bránu firewall vyžadované zariadeniami Media Center Extender

Program
Služba
Lokálny port
Vzdialený port
Smer
Sieť
Potrebný pre

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Zisťovanie zariadení

svchost.exe

termservice

TCP 3390

Náhodne

Prichádzajúce

Lokálna podsieť

Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Ladenie výkonu siete

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Diagnostika Qwave

svchost.exe

mcx2svc

Náhodne

Náhodne

Odchádzajúce

Lokálna podsieť

Odoslanie obrázka zariadenia Extender do konzoly Xbox 360

systém

TCP 10244

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Prúdenie údajov cez HTTP

systém

TCP 2869

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Funkcia Prehrať v

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

RTP/RTCP (vysielanie prúdu audiovizuálnych údajov)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

Náhodne

Prichádzajúce, odchádzajúce

Lokálna podsieť

Registrácia WMDRM-ND

ehshell.exe

Náhodne

Náhodne

Odchádzajúce

Lokálna podsieť

Funkcia Prehrať v

mcrmgr.exe

Náhodne

Náhodne

Odchádzajúce

Internet

Overenie certifikátov zariadení

mcx2prov.exe

Náhodne

Náhodne

Odchádzajúce

Internet

Prevzatie zoznamu zrušených certifikátov od spoločnosti Microsoft

Zapnutie technológie UPnP a rozosielania na sieťovom smerovači

Konfigurácia niektorých smerovačov môže blokovať porty pre technológiu UPnP a sieťový prenos rozosielania. Aby mohol počítač komunikovať so zariadením Extender, smerovač je potrebné konfigurovať tak, aby sieťový prenos cez tieto porty umožnil.

Správne nastavenie smerovača závisí od typu smerovača. Správcovská stránka smerovača je spravidla dostupná cez webový prehľadávač a poskytuje možnosti, ako zapnúť technológiu UPnP a sieťový prenos rozosielania. Konkrétne informácie nájdete v materiáloch dodaných so smerovačom.

Skontrolujte, či sa zariadenie Extender a počítač nachádzajú v rovnakej podsieti.

Aby zariadenie Extender a počítač pracovali správne, musia sa nachádzať v rovnakej podsieti. Informácie o nastavení podsietí sa nachádzajú v téme Konfigurácia viacerých brán v sieti.

Nasledujúcim postupom skontrolujete, či sa počítač a zariadenie Extender nachádzajú v rovnakej podsieti:

 1. Zapnite zariadenie Extender a zaznamenajte 8-miestny inštalačný kľúč, ktorý sa zobrazí na obrazovke. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center.)

 2. V počítači kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom na možnosť Windows Media Center.
 3. Prejdite nadol na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenia, potom kliknite na položku Extender a nakoniec vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak sa vaše zariadenie Extender na obrazovke nezobrazuje, skúste pripojiť počítač aj zariadenie Extender k rovnakému smerovaču.

  • Ak sa zobrazuje ikona zariadenia Extender, skontrolujte, či 5., 6. a 7. číslo v inštalačnom kľúči (pod ikonou zariadenia Extender) súhlasí s 5., 6. a 7. číslom z kroku 1.

   • Ak čísla súhlasia, kliknite na ikonu zariadenia Extender, potom na položku Konfigurovať a pokúste sa zopakovať nastavenie.

   • Ak čísla nesúhlasia, je možné, že v domácej sieti existuje niekoľko zariadení Extender rovnakého typu. Vypnite všetky ostatné zariadenia Extender a potom skúste zopakovať inštaláciu.