Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používateľských kont.

Zobraziť všetko

Čo je používateľské konto?

Používateľské konto je kolekcia informácií, ktorá poskytuje systému Windows informácie o súboroch a priečinkoch, ku ktorým môžete získať prístup, o zmenách, ktoré môže v počítači vykonávať, a o osobných preferenciách, ako je napríklad pozadie pracovnej plochy alebo šetrič obrazovky. Používateľské kontá umožňujú zdieľanie počítača medzi viacerými ľuďmi, z ktorých každý má svoje vlastné súbory a nastavenia. Každá osoba získava prístup k svojmu kontu prostredníctvom mena používateľa a hesla.

Existujú tri typy kont. Každý typ poskytuje používateľom inú úroveň možností ovládania počítača:

  • Štandardné kontá sú určené na každodenné používanie počítača.

  • Kontá správcu poskytujú najvyššiu úroveň kontroly nad počítačom a mali by sa používať iba v nevyhnutných prípadoch.

  • Kontá hostí sú určené predovšetkým pre osoby, ktoré počítač potrebujú používať len dočasne.

Potrebujem na používanie systému Windowspoužívateľské konto?

Áno. Pri inštalácii systému Windows sa vyžaduje aj vytvorenie používateľského konta. Toto konto bude kontom správcu, aby ste mali možnosť nastaviť počítač a nainštalovať programy, ktoré chcete používať. Po dokončení nastavovania počítača sa odporúča používať štandardné používateľské konto na každodenné používanie počítača. Kontá, ktoré sú k dispozícii v danom počítači, sa zobrazujú na uvítacej obrazovke, ktorá slúži na prihlásenie do systému Windows. Tu sa zobrazujú aj informácie o type konta, takže môžete zistiť, či sa prihlasujete pomocou konta správcu alebo štandardného používateľského konta. Ďalšie informácie o dôvodoch na používanie štandardného používateľského konta nájdete v téme Dôvody na používanie štandardného používateľského konta namiesto konta správcu.

Potrebujem vo svojom konte používať heslo?

Nie. Odporúča sa však, aby ste používali silné heslo. Používanie hesla je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môžete prijať na zachovanie zabezpečenia počítača. Ak je počítač chránený heslom, môže sa doň prihlásiť iba osoba, ktorá pozná heslo.

Ako môžem prepnúť na iné používateľské konto?

Ak máte v počítači viaceré používateľské kontá, môžete prepnúť na iné používateľské konto bez toho, aby ste sa museli odhlásiť alebo zatvoriť programy. Táto funkcia sa označuje ako rýchle prepínanie používateľských profilov. Ak chcete prepnúť na iné používateľské konto, použite nasledujúci postup:

  • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, ukážte na šípku vedľa tlačidla VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť a potom kliknite na položku Prepnúť používateľa.

Poznámka

  • Rýchle prepínanie používateľských profilov nie je k dispozícii v systéme Windows 7 Starter.

Môžem zmeniť konto na konto iného typu?

Áno. Ak ste správcom, môžete zmeniť typ používateľského konta. Odporúča sa, aby väčšina používateľov používala štandardné konto. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena typu používateľského konta.