Program Windows Defender je softvér na ochranu pred spyware, ktorý je súčasťou systému Windows a spúšťa sa automaticky, keď sa systém zapne. Softvér na ochranu pred spyware chráni váš počítač pred spyware a iným potenciálne nechceným softvérom. Spyware sa môže nainštalovať v počítači bez vášho vedomia kedykoľvek, keď je počítač pripojený na internet, a môže napadnúť počítač, keď inštalujete určité programy z disku CD, DVD alebo iného vymeniteľného média. Spyware môže byť tiež naprogramovaný tak, aby sa spustil v neočakávanom čase, a nie ihneď po inštalácii.

Program Windows Defender ponúka dva spôsoby na ochranu počítača pred napadnutím softvérom spyware:

  • Ochrana v reálnom čase.‍Program Windows Defender zobrazí upozornenie, keď sa spyware pokúsi v počítači spustiť alebo nainštalovať. Upozornenie sa zobrazí aj v prípade, keď sa programy pokúsia zmeniť dôležité nastavenia systému Windows.

  • Možnosti kontroly. Program Windows Defender môžete použiť na kontrolu prítomnosti spyware, ktorý môže byť v počítači nainštalovaný, na plánovanie pravidelných kontrol a na automatické odstránenie akýchkoľvek položiek zistených počas kontroly.

Pri používaní programu Windows Defender je dôležité používať aktuálne definície. Definície sú súbory, ktoré sa používajú ako neustále sa rozširujúca encyklopédia potenciálnych softvérových hrozieb. Program Windows Defender používa definície na zobrazenie upozornení na potenciálne riziko. Upozornenia zobrazí, ak určí, že zistený softvér je spyware alebo iný potenciálne nechcený softvér. Na zabezpečenie aktuálnosti definícií program Windows Defender spolupracuje so službou Windows Update a nové definície sa automaticky inštalujú hneď po svojom vydaní. Program Windows Defender môžete tiež nastaviť tak, aby pred kontrolou najprv vždy vyhľadal aktualizované definície. Informácie o tom, ako zachovať aktuálnosť definícií a ako manuálne prevziať najnovšie definície, nájdete v téme Aktualizácie definícií pre program Windows Defender.

  • Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

Ďalšie informácie o používaní programu Windows Defender získate kliknutím na tieto prepojenia: