Zobrazenie, pozastavenie alebo zrušenie tlače

Po spustení tlače dokumentu alebo fotografie môžete tlač pozastaviť alebo zrušiť v tlačovom fronte.

V tlačovom fronte sa zobrazuje informácia o tom, čo sa práve tlačí alebo čaká na tlač. Takisto zobrazuje rôzne užitočné informácie, napríklad stav tlače, meno používateľa, ktorý odoslal danú tlačovú úlohu, názov tlačeného dokumentu a počet strán zostávajúcich na tlač.

Pozrite si toto video a naučte sa pozastaviť alebo zrušiť tlač. (1:33)
Pozrite si toto video a naučte sa zrušiť celú tlač. (1:46)

Zobrazenie práve tlačených dokumentov

Informáciu o tom, čo sa práve tlačí alebo čaká na tlač, môžete zobraziť v tlačovom fronte systému. Dokumenty zobrazené ako prvé sa vytlačia ako prvé v poradí.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

Tip

 • Ak chcete rýchlo zobraziť tlačový front, dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne Obrázok ikony tlačiarne v oblasti oznámení v oblasti oznámení.

Zrušenie tlače

Ak ste začali niečo tlačiť omylom, tlač môžete zrušiť aj po jej spustení.

Zrušenie tlače jedného dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na dokument, ktorý čaká na tlač, kliknite na položku Zrušiť a potom kliknutím na tlačidlo Áno akciu potvrďte.

Zrušenie tlače všetkých dokumentov

Ak chcete zrušiť všetky dokumenty, ktoré čakajú na tlač, musíte mať povolenie na spravovanie dokumentov tlačiarne.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Kliknite na ponuku Tlačiareň, kliknite na položku Zrušiť všetky dokumenty a potom kliknutím na tlačidlo Áno akciu potvrďte. Tlač práve tlačenej položky sa môže dokončiť, ale zostávajúce položky sa zrušia.

Poznámka

 • Ak chcete zobraziť povolenia tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú používate, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne, kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na svoje používateľské meno. Ak je váš počítač v doméne, povolenia tlačiarne pravdepodobne riadi váš správca.

Pozastavenie tlače

Tlač jedného alebo viacerých dokumentov vo fronte môžete pozastaviť a znovu spustiť.

Pozastavenie a obnovenie tlače jedného dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Pravým tlačidlom kliknite na dokument, ktorý čaká na tlač, a potom kliknite na položku Pozastaviť alebo Obnoviť.

Pozastavenie a obnovenie tlače všetkých dokumentov

Ak chcete pozastaviť tlač dokumentu iného používateľa, musíte mať príslušné povolenie.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Kliknite na ponuku Tlačiareň a potom na položku Pozastaviť tlač. Ak chcete tlač obnoviť, znovu kliknite na položku Pozastaviť tlač.

Poznámka

 • Ak chcete zobraziť povolenia tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú používate, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne, kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na svoje používateľské meno. Ak je váš počítač v doméne, nad povoleniami tlačiarne má pravdepodobne kontrolu váš správca.

Reštartovanie tlače

Ak zrazu zistíte, že tlačíte so zlou farbou atramentu alebo na zlý rozmer papiera, môžete začať znovu od začiatku.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na ikonu tlačiarne a potom na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Pravým tlačidlom kliknite na dokument, ktorý chcete znovu vytlačiť, a potom kliknite na položku Znova spustiť.

Opätovné usporiadanie tlačového frontu

Ak tlačíte viac položiek, môžete zmeniť poradie, v akom sa vytlačia.

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Otvorte tlačový front kliknutím na ikonu tlačiarne a následným kliknutím na položku Zobraziť tlačové úlohy na paneli príkazov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorý chcete opätovne usporiadať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Všeobecné, premiestnením karty Priorita myšou doľava alebo doprava zmeňte poradie vytlačenia a potom kliknite na tlačidlo OK. (Položky s vyššou prioritou sa vytlačia ako prvé.)