Zobrazenie obrázkov a videí v aplikácii Windows Media Center

V aplikácii Windows Media Center si môžete prehrať domáce videá a zobraziť digitálne fotografie mnohými zábavnými spôsobmi.

Obrázok možnosti knižnice obrázkov v aplikácii Windows Media Center
Prístup k obrázkom v aplikáciiWindows Media Center

Ďalšie informácie o riešení problémov s obrázkami a videami v aplikácii Media Center sa nachádzajú v témach Práca s obrázkami v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky a Prehrávanie videí v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

Aplikácia Media Center sa najlepšie používa s kompatibilným diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Ak nemáte diaľkový ovládač aplikácie Media Center, môžete sa presúvať medzi svojimi obrázkami a videami doľava alebo doprava pomocou presunu myši k príslušnému okraju obrazovky alebo na klávesnici pomocou tlačidiel so šípkami doľava a doprava.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie a zobrazenie obrázka

Ak neviete nájsť určitý obrázok, skúste zmeniť spôsob, akým aplikácia Media Center zoskupuje obrázky.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a možnosť Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center kliknite na položku Obrázky a video a na možnosť Knižnica obrázkov.

 3. Kliknite na položku Priečinky, aby sa súbory a priečinky zoradili abecedne, kliknite na položku Dátum nasnímania, aby sa priečinky a súbory zoradili podľa dátumu, alebo kliknite na položku Značky, ak chcete zoradiť súbory podľa použitých značiek. (Ďalšie informácie o značkách a ich používaní sa nachádzajú v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.)

 4. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zobraziť.

Zobrazenie a import obrázkov alebo videí z vymeniteľného zariadenia

Obrázky z vymeniteľného zariadenia, napríklad z jednotky USB flash alebo z digitálneho fotoaparátu, môžete zobraziť v aplikácii Media Center, prípadne ich priamo importovať do počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Pripojte vymeniteľné zariadenie k počítaču. (Fotoaparáty a väčšina ostatných vymeniteľných zariadení sú zvyčajne pripojené do portu USB.)

 4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete skopírovať všetky obrázky a videá z vymeniteľného zariadenia do priečinka Obrázky v počítači, kliknite na tlačidlo Importovať obrázky a videá a postupujte podľa pokynov. (Ak chcete prezerať importované videá v aplikácii Media Center, treba ich presunúť manuálne do priečinka Videá alebo Verejné videá pomocou programu Windows Prieskumník. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa videí.)

  • Ak chcete získať prístup k obrázkom alebo videám v zariadení bez toho, aby ich bolo potrebné kopírovať do počítača, kliknite na tlačidlo Zobraziť obrázky alebo Zobraziť videá.

Poznámka

Vytvorenie prezentácie

Prezentácia predstavuje spôsob postupného zobrazenia skupiny fotografií na celej obrazovke. Môžete si vytvoriť svoju vlastnú prezentáciu s obrázkami a hudbou podľa vlastného výberu a môžete ju uložiť, aby ste ju nabudúce mohli jednoducho použiť.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom na možnosť Knižnica obrázkov.

 3. Kliknite na položku Prezentácie, kliknite na položku Vytvoriť prezentáciu a potom podľa pokynov pridajte do prezentácie obrázky a hudbu.

 4. Na stránke Skontrolovať a upraviť prezentáciu kliknite na položku Pridať ďalšie a pridajte ďalšie obrázky a hudbu. Keď skončíte, kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Na stránke Knižnica obrázkov kliknite na prezentáciu, ktorú chcete prehrať, a potom kliknite na položku Prehrať prezentáciu.

Tip

Prehrávanie prezentácie

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom na možnosť Knižnica obrázkov.

 2. Na stránke Knižnica obrázkov kliknite na položku Prezentácie, vyberte prezentáciu, ktorú chcete prehrať, a potom kliknite na položku Prehrať prezentáciu.

 3. Počas prehrávania prezentácie pohybom myši zobrazte ovládacie prvky prehrávania a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete chcete prejsť na ďalší obrázok alebo sa chcete vrátiť o obrázok späť, kliknite na kláves Šípka doľavaObrázok tlačidla Šípka doľava alebo na kláves Šípka dopravaObrázok tlačidla Šípka doprava.
  • Ak chcete pozastaviť hudbu alebo prezentáciu, kliknite na tlačidlo PozastaviťObrázok tlačidla Pozastaviť.
  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu alebo k predošlej skladbe, kliknite na tlačidlo Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu alebo na tlačidlo Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu.
  • Ak chcete stlmiť zvuk, kliknite na tlačidlo StlmiťObrázok tlačidla Stlmiť.
  • Ak chcete upraviť hlasitosť, kliknite na tlačidlo Zvýšiť hlasitosťObrázok tlačidla na zvýšenie hlasitosti alebo na tlačidlo Znížiť hlasitosťObrázok tlačidla na zníženie hlasitosti.
  • Ak chcete zastaviť prezentáciu, kliknite na tlačidlo ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť. (Obrázky sa prestanú zobrazovať, hudba bude hrať naďalej.)

Poznámka

Prispôsobenie nastavenia prezentácie

K dispozícii sú mnohé možnosti prispôsobenia prezentácií. Môžete určiť poradie, v akom sa budú obrázky zobrazovať, zadať trvanie prechodov a ďalšie možnosti zobrazenia prezentácie.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Obrázky a nakoniec na položku Prezentácie. Prezentáciu môžete prispôsobiť použitím možností na tejto obrazovke.

 3. Kliknutím na tlačidlo Použiť uložte nové nastavenie.

Hodnotenie a prehrávanie obľúbených obrázkov

Jednotlivé obrázky môžete ohodnotiť, aby ste mali prehľad vo svojich obľúbených položkách a mohli ste si prehrať špeciálnu prezentáciu svojich obľúbených obrázkov.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku Knižnica obrázkov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na obrázok, ktorý chcete ohodnotiť, a potom kliknite na tlačidlo Hodnotenie (päť hviezdičiek v rade za sebou) toľkokrát, kým sa nezobrazí požadované hodnotenie.

 4. Kliknite na zelené spúšťacie tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart v aplikácii Windows Media Center na návrat na úvodnú obrazovku aplikácie Windows Media Center, prejdite na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku Prehrať obľúbené položky.

  V predvolenom nastavení aplikácia Media Center určuje, ktoré obrázky sú vaše obľúbené, na základe hodnotení. Ak chcete zmeniť nastavenie obľúbených obrázkov, posuňte sa na úvodnej obrazovke aplikácie Media Center na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, na položku Obrázky, na položku Obľúbené obrázky, vykonajte požadované úpravy a potom kliknite na položku Uložiť.

Vyhľadanie a prehrávanie videosúboru

Ak máte problém s vyhľadaním určitého videosúboru, skúste zmeniť spôsob, akým aplikácia Media Center zoskupuje videá.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Obrázky a video a kliknite na možnosť Knižnica videí.

 3. Kliknite na položku Priečinky, aby sa priečinky a súbory zoradili abecedne, alebo kliknite na položku Dátum nasnímania, ak ich chcete zoradiť podľa dátumu.

 4. Nájdite požadované video na prehrávanie a na spustenie kliknite na videosúbor.

Poznámka

 • Ak stále nemôžete nájsť požadované video, pravdepodobne budete musieť aplikácii Media Center zadať, kde sa súbor nachádza. Ďalšie informácie o podpore formátov súborov, ktoré chcete prehrať, v aplikácii Media Center sa nachádzajú v téme Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.

Spomalenie, zrýchlenie a pretáčanie videa

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Obrázky a videá a kliknite na možnosť Knižnica videí.

 3. Nájdite požadované video na prehrávanie a na spustenie kliknite na videosúbor.

 4. Kliknite na tlačidlo PozastaviťObrázok tlačidla Pozastaviť a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite raz na tlačidlo Rýchlo posunúť dopredu na spomalené prehrávanie videa.

  • Kliknite štyrikrát na tlačidlo Rýchlo posunúť dopredu na zrýchlené prehrávanie videa.

  • Kliknite na tlačidlo Posunúť dozadu raz, dvakrát, trikrát alebo štyrikrát na spätné prehrávanie videa rôznymi rýchlosťami.

  • Ak chcete pokračovať v prehrávaní pri normálnej rýchlosti, kliknite na tlačidlo PrehraťObrázok tlačidla Prehrať.

Zmena farby pozadia videa

Ak zostane na obrazovke príliš dlho jeden nemeniaci sa obrázok, mohlo dôjsť k situácii, kedy aj po zobrazení nového obrázka zostal na obrazovke slabo viditeľný predchádzajúci obrázok. Tento jav sa nazýva prepálenie obrazovky. Ak chcete predísť prepáleniu obrazovky počas prehrávania videa v aplikácii Media Center, môžete zmeniť tón čiernej, ktorý môže byť zobrazený vpravo alebo vľavo hore alebo dole vo videu.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Všeobecné a nakoniec na položku Vizuálne a zvukové efekty.

 3. V položke Farba pozadia videa kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus na zmenu farby. Predvolená farba je čierna, ktorú môžete zmeniť na rôzne odtiene sivej alebo na čistú bielu.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.