Aké nastavenie zálohovania mám použiť, ak chcem zväčšiť miesto na disku na maximum?

Program Windows Zálohovanie vám poskytuje flexibilitu pri správe miesta na disku, ktoré zaberajú zálohy. Po nastavení programu Windows Zálohovanie môžete kliknúť na položku Zálohovanie a obnovenie v okne Ovládací panel a zistiť, koľko miesta na disku sa používa na zálohy a koľko voľného miesta je na disku, na ktorý sa ukladajú zálohy. Ak chcete určiť, koľko miesta na disku sa bude používať, môžete vybrať, koľko záloh súborov a koľko obrazov systému má systém Windows uchovať. Pri rozhodovaní v súvislosti so správou miesta na zálohovacom disku vám môžu pomôcť nasledujúce informácie:

 • Zálohy sa vytvárajú ako množiny, ktoré sa označujú ako obdobia zálohovania. Program Windows Zálohovanie pri svojom prvom spustení zálohuje všetky vybraté priečinky a potom už zálohuje iba súbory, ktoré sú nové alebo ktoré boli upravené po vytvorení poslednej zálohy, aby tak umožnil zväčšenie miesta na disku na maximum. Systém Windows pravidelne vytvára aj novú a úplnú zálohu. Každá úplná záloha sa označuje ako obdobie zálohovania. Pri prezeraní záloh súborov máte možnosť vidieť, že všetky obdobia zálohovania sú označené rozsahmi dátumov. Ak sa rozhodnete odstrániť zálohy súborov, mali by ste vždy ponechať najnovšiu zálohu súborov.

 • Na základe predvoleného nastavenia systém Windows automaticky ukladá toľko obrazov systému, koľko mu umožňuje vyhradené voľné miesto, ktoré nepresahuje 30 percent miesta na zálohovacom disku. Keď sa miesto na disku začína zapĺňať, systém Windows odstráni staršie obrazy systému. Systém Windows môžete nastaviť tak, aby uchovával toľko obrazov systému, koľko mu umožní vyhradené miesto na zálohovacom disku, alebo tak, aby uchovával iba najnovší obraz systému. Najnovší obraz systému by ste si mali vždy ponechať. Ak ukladáte obraz systému do sieťového umiestnenia, môžete ponechať iba najnovší obraz systému.

Zobrazenie a správa miesta na zálohovacom disku

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Spravovať miesto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámka

  • Ak nemáte nastavené zálohovanie, položka Spravovať miesto sa nezobrazí.

 3. Ak chcete zmeniť veľkosť miesta, ktoré sa používa pre zálohy súborov, prejdite do časti Zálohovanie údajových súborov a kliknite na položku Zobraziť zálohy.

  Potom môžete vyberať a odstraňovať staršie zálohy súborov.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť miesta, ktoré sa používa pre zálohy obrazov systému, prejdite do časti Obraz systému a kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

  Môžete vybrať, aby systém Windows uchovával staršie zálohy obrazu systému alebo iba najnovšiu zálohu obrazu systému.

Správa miesta na disku pre zálohu súborov, ktorá bola vytvorená v inom počítači

AK máte jednotku, ktorá obsahuje zálohy súborov vytvorené pomocou iného počítača, môžete použiť aktuálny počítač na odstránenie starších záloh na tejto jednotke podľa nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte umiestnenie, v ktorom je uložená záloha.

  Ak ste svoje súbory zálohovali napríklad na externú jednotku pevného disku, ktorá je označená písmenom E, pripojte externú jednotku pevného disku k počítaču a potom otvorte jednotku E.

  Zálohy sú uložené v nasledujúcom formáte: umiestnenie zálohy\názov počítača\Backup Set rok-mesiac-deň čas. Ak je napríklad názov počítača Počítač, záloha je umiestnená na jednotke E a bola vytvorená 2. apríla 2008 o 16:32:00, bude uložená v umiestnení E:\Počítač\Backup Set 2008-02-04 163200.

  V príklade sa zobrazuje dátum a čas v tichomorskom čase (normálnom) Bude ho potrebné upraviť na vaše časové pásmo.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov počítača so zálohou, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na príkaz Otvoriť.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok so zálohou, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na príkaz Odstrániť.