Čo sa stalo s Centrom zabezpečenia systému Windows?

Centrum akcií nahrádza Centrum zabezpečenia systému Windows v tejto verzii systému Windows.

Centrum akcií spravuje nastavenie brány firewall, služby Windows Update, nastavenie softvéru na ochranu pred spyware, zabezpečenie Internetu a nastavenie kontroly používateľských kont. Centrum akcií tiež monitoruje nastavenie údržby počítača a zobrazuje prepojenia na poradcov pri riešení problémov a na ďalšie nástroje, ktoré sa dajú použiť na opravu problémov.

Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

Ďalšie informácie o Centre akcií sa nachádzajú v téme Ako Centrum akcií kontroluje výskyt problémov?.

Identifikácia článku: MSW700038