Čo sa stane, ak sa vypne aplikácia Windows Media Center?

Niektoré programy a funkcie, ktoré sa nachádzajú v systéme Windows, sú zapnuté predvolene. Patrí sem aj aplikácia Windows Media Center. Ak aplikáciu Windows Media Center nepoužívate, môžete ju vypnúť.

Ak sa aplikácia Windows Media Center vypne, odstráni sa zo systému Windows. Veľkosť priestoru, ktorý na pevnom disku používa systém Windows, sa však nezmenší. Aplikácia Windows Media Center ostane uložená na pevnom disku, takže ju môžete v prípade potreby opäť zapnúť.

Ak aplikáciu Windows Media Center vypnete:

nebude možné vykonať žiadnu z nasledujúcich úloh.

  • Sledovať, pozastaviť alebo nahrávať živé televízne vysielanie v aplikácii Windows Media Center. Na tieto úlohy bude potrebné v systéme Windows nainštalovať iný program.

  • Sledovať prezentácie fotografií v aplikácii Windows Media Center.

  • Prehrávať videá alebo hudbu v aplikácii Windows Media Center.

Poznámka

  • Ak vypnete aplikáciu Windows Media Center, treba zmeniť program, ktorý sa bude predvolene používať na otváranie nahratých televíznych programov a videí. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena predvolených programov systému Windows.