Čo je obraz systému?

Obraz systému je presnou kópiou jednotky. Obraz systému na základe predvoleného nastavenia zahŕňa jednotky potrebné na spúšťanie systému Windows. Zahŕňa aj systém Windows a systémové nastavenia, programy a súbory. Ak pevný disk alebo celý počítač prestane pracovať, môžete na obnovenie obsahu počítača použiť obraz systému. Pri obnovovaní počítača z obrazu systému ide o úplné obnovenie. Nemôžete vybrať, ktoré položky sa obnovia, a nahradia sa pri tom všetky programy, systémové nastavenia a súbory.

Aj keď tento typ zálohy obsahuje osobné súbory, odporúčame vám, aby ste svoje súbory pravidelne zálohovali pomocou programu Windows Zálohovanie a mohli tak podľa potreby obnovovať jednotlivé súbory a priečinky. Pri nastavovaní programu Windows Zálohovanie môžete povoliť, aby systém Windows vybral, čo sa bude zálohovať okrem obrazu systému, alebo môžete vybrať položky, ktoré chcete zálohovať, a uviesť, či chcete zahrnúť aj obraz systému. Ďalšie informácie o nastavení programu Windows Zálohovanie sa nachádzajú v téme Zálohovanie súborov.

Ak sa v počítači nachádza niekoľko jednotiek alebo oblastí, podľa postupu uvedeného v téme Zálohovanie programov, systémových nastavení a súborov môžete vytvoriť obraz systému, ktorý zahŕňa všetky tieto položky.