Čo je pravý systém Windows?

Pravý systém Windows je kópia systému Windows, ktorú vytvorila spoločnosť Microsoft a má platnú licenciu. Majiteľ pravej kópie systému Windows je oprávnený prijímať najnovšie aktualizácie od spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o pravom systéme Windows získate na webovej lokalite pravého systému Windows.