Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?

Domény, pracovné skupiny a domáce skupiny predstavujú rôzne spôsoby organizovania počítačov v sieti. Najväčší rozdiel je v spôsobe spravovania počítačov a ostatných prostriedkov v sieti.

Počítače so systémom Windows zapojené do siete musia byť súčasťou pracovnej skupiny alebo domény. Počítače so systémom Windows zapojené do domácich sietí môžu byť aj súčasťou domácej skupiny, nie je to však nutné.

Počítače v domácej sieti sú zvyčajne súčasťou pracovnej skupiny a potenciálne aj domácej skupiny, zatiaľ čo počítače v sieťach na pracoviskách sú zvyčajne súčasťou domény.

Poznámka

 • Domáce skupiny nie sú v systéme Windows Server 2008 R2 k dispozícii.

Zobraziť všetko

Zistenie, či je počítač v pracovnej skupine alebo doméne

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny bude zobrazené buď Pracovná skupina alebo Doména a za touto informáciou bude uvedený názov počítača.

  Obrázok okna Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny
  Nastavenie názvu počítača, domény a pracovnej skupiny

Zistenie, či počítač patrí do domácej skupiny

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

 2. Ak vidíte vedľa domácej skupiny reťazec Pripojené, počítač patrí do domácej skupiny.

  Obrázok oblasti aktuálnych informácií Domáca skupina v Centre sietí
  Stavová oblasť domácej skupiny v Centre sietí

V pracovnej skupine:

 • Všetky počítače sú rovnocenné, žiadny počítač neriadi iný počítač.

 • Každý počítač má množinu používateľských kont. Ak sa chcete prihlásiť do ľubovoľného počítača v pracovnej skupine, musíte mať na danom počítači konto.

 • V tejto skupine nebýva zvyčajne viac ako 20 počítačov.

 • Pracovná skupina nie je chránená heslom.

 • Všetky počítače musia byť v tej istej lokálnej sieti alebo podsieti.

V domácej skupine:

 • Počítače v domácej sieti musia patriť do pracovnej skupiny, no môžu tiež patriť do domácej skupiny. Domáca skupina zjednodušuje zdieľanie obrázkov, hudby, videí, dokumentov a tlačiarní s ostatnými používateľmi v domácej sieti.

 • Domáca skupina je chránená heslom, toto heslo však zadávate iba raz pri pridávaní počítača do domácej skupiny.

V doméne:

 • Niektoré počítače sú servery. Správcovia siete používajú servery na riadenie zabezpečenia a povolení pre všetky počítače v doméne. To zjednodušuje vykonávanie zmien, pretože zmeny sa automaticky vykonajú vo všetkých počítačoch. Používatelia v doméne musia zadať heslo alebo iné poverenia pri každom prístupe do domény.

 • Ak máte používateľské konto v doméne, môžete sa prihlásiť do ľubovoľného počítača v doméne bez potreby konta na danom počítači.

 • V nastavení počítača budete môcť pravdepodobne vykonať iba obmedzené zmeny, pretože správcovia sietí chcú zvyčajne zaistiť konzistentné nastavenie počítačov.

 • V doméne môžu byť tisíce počítačov.

 • Počítače môžu byť v rozličných miestnych sieťach.