Čo je nové v počítačoch s dotykovými obrazovkami?

Systém Windows 7 výrazným spôsobom vylepšil prácu s dotykovou obrazovkou. Napríklad tlačidlá v systéme Windows sa jednoduchšie ovládajú pomocou prsta (dotknutie sa), dotyková klávesnica vo vstupnom paneli počítača Tablet PC sa jednoduchšie používa, nové gestá zjednodušujú vykonávanie bežných úloh a prepracovaný panel úloh zjednodušuje prístup k programom a súborom pomocou dotykového vstupu.

Dotyková klávesnica

Obrázok dotykovej klávesnice
Dotyková klávesnica

Aktualizovaná dotyková klávesnica vo vstupnom paneli počítača Tablet PC poskytuje rýchly spôsob zadávania na dotykovej obrazovke bez použitia štandardnej klávesnice. Postup otvorenia dotykovej klávesnice:

  • Otvorte vstupný panel počítača Tablet PC kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text vstupný panel počítača Tablet PC a potom v zozname výsledkov ťuknite na položku Vstupný panel počítača Tablet PC.

    Ak sa vstupný panel zobrazí v zobrazení poľa na písanie, dotknite sa tlačidla Dotyková klávesnicaObrázok tlačidla Dotyková klávesnica.

Ďalšie informácie o používaní dotykovej klávesnice nájdete v téme Používanie oblasti na písanie a dotykovej klávesnice vo vstupnom paneli počítača Tablet PC.

Dotykové gestá

Táto verzia systému Windows disponuje novými gestami na jednoduchšie používanie dotykov. Niektoré gestá, napríklad rýchle pohyby perom, môžete používať na všetkých počítačoch s dotykovou obrazovkou . Nové dotykové gestá systému Windows (otočenie, lupa) vyžadujú dotykovú obrazovku, ktorá naraz dokáže rozpoznať najmenej dva body dotyku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie dotykových gest.

Panel úloh systému Windows a zoznamy odkazov

Prepracovaný panel úloh zahŕňa niekoľko vylepšení dotykového vstupu vrátane ikon, ktoré sa ľahšie ovládajú a nových zoznamov odkazov na paneli úloh. Zoznamy odkazov sú zoznamy nedávno použitých alebo často používaných položiek, napríklad súborov, priečinkov alebo webových stránok, usporiadané programom, ktorý používate na ich otvorenie. Zoznamy odkazov sa zobrazujú pre programy, ktoré ste upevnili na panel úloh a pre tie programy, ktoré sú momentálne spustené. Zoznamy odkazov možno pomocou dotykovej obrazovky najjednoduchšie zobraziť tak, že prstom presuniete dané tlačidlo na paneli úloh smerom k pracovnej ploche. Potom môžete otvoriť položku na zozname odkazov dotknutím sa položky prstom. Ďalšie informácie o paneli úloh nájdete v téme Novinky panela úloh v systéme Windows