Novinky na paneli úloh v systéme Windows 7

V systéme Windows 7 došlo k úplnej zmene návrhu panela úloh, ktorá vám má pomôcť uľahčiť správu najdôležitejších súborov a programov a prístup k nim.

Tlačidlá na paneli úloh

Tlačidlá na paneli úloh majú nový vzhľad a neinformujú iba o spustených programoch, ale dajú sa použiť aj na iné operácie.

V predvolenom nastavení sa každý program zobrazuje ako jedno neoznačené tlačidlo, a to aj vtedy, keď má program viaceré otvorené položky. Takto je zaistené prehľadné zobrazenie. Vzhľad panela úloh môžete prispôsobiť tak, že zmeníte spôsob zobrazovania tlačidiel a spôsob ich zoskupovania, ak máte otvorené viaceré položky. Môžete vybrať aj zobrazovanie samostatných tlačidiel pre jednotlivé otvorené súbory. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena zobrazenia tlačidiel na paneli úloh.

Usporiadanie tlačidiel na paneli úloh sa dá zmeniť tiež. Ľubovoľne môžete zmeniť tiež usporiadanie pripnutých programov a spustených programov, ktoré nie sú pripnuté. Ak chcete zmeniť usporiadanie tlačidiel na paneli úloh, tlačidlo presuňte myšou z pôvodného miesta na paneli úloh na iné. Usporiadanie tlačidiel môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobrazovanie ukážok otvorených okien pomocou rozhrania Aero Peek

Keď máte na pracovnej ploche otvorené viaceré okná, zobrazovanie jednotlivých okien a prepínanie medzi nimi môže byť niekedy zložité.

Rozhranie Aero Peek vám umožňuje rýchlo zobraziť ukážky ostatných otvorených okien aj bez kliknutia mimo okna, s ktorým práve pracujete. Ak ukážete na niektoré z tlačidiel na paneli úloh, nad panelom úloh sa zobrazia miniatúrne ukážky všetkých otvorených okien, ktoré sú priradené k tomuto tlačidlu. Ak chcete otvoriť okno, ktorého ukážku zobrazujete, stačí kliknúť na jeho miniatúru. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie ukážky otvoreného okna na pracovnej ploche pomocou rozhrania Peek.

Pripínanie položiek

Pripínanie programov na panel úloh dopĺňa pripínanie programov do ponuky Štart tak tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich verziách systému Windows. Keď pripnete obľúbený program na panel úloh, bude sa tam stále zobrazovať a spustíte ho jediným kliknutím. Súčasťou systému Windows 7 sú aj zoznamy odkazov, a tak okrem spúšťania programu z panela úloh teraz môžete spúšťať obľúbené a naposledy použité položky z tohto programu kliknutím na to isté tlačidlo.

Zoznamy odkazov sú zoznamy naposledy použitých alebo často otváraných položiek, ako sú súbory, priečinky, úlohy alebo webové lokality, ktoré sú usporiadané podľa programu použitého na ich otvorenie. Okrem možnosti otvárania naposledy použitých položiek pomocou zoznamu odkazov môžete do zoznamu odkazov pripnúť aj obľúbené položky, aby ste mohli rýchlo získať prístup k položkám, ktoré používate každý deň.

Zoznamy odkazov sa na paneli úloh zobrazujú pre programy, ktoré ste pripli na panel úloh, a pre programy, ktoré sú aktuálne spustené. Zoznam odkazov pre určitý program môžete zobraziť kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo na paneli úloh alebo potiahnutím tohto tlačidla myšou smerom na pracovnú plochu. Položky v zozname odkazov môžete otvoriť tak, že na ne kliknete.

Oblasť oznámení

Nový spôsob správy oblasti oznámení na okraji panela úloh zabezpečuje, že sa zobrazuje menej oznámení a zobrazené oznámenia sa zhromažďujú na jednom mieste v systéme Windows.

V minulosti sa mohlo stať, že oblasť oznámení bola preplnená ikonami. Teraz môžete vybrať, ktoré ikony sa budú vždy zobrazovať. A ostatné ikony môžete mať poruke v oblasti pretečenia, kde k nim môžete získať prístup jediným kliknutím tlačidla myši. Ďalšie informácie o prispôsobení oblasti oznámení nájdete v téme Zmena spôsobu zobrazenia ikon v oblasti oznámení.

Centrum akcií je jednotná oblasť, v ktorej sa zhromažďujú dôležité upozorňujúce hlásenia o nastavení zabezpečenia a údržby. Ak si neprajete byť rušení, môžete si tieto hlásenia prečítať neskôr. Keď kliknete na ikonu Centra akcií Obrázok ikony Centra akcií a potom kliknete na položku Otvoriť Centrum akcií, zobrazia sa informácie o akciách, ktoré je potrebné vykonať, a užitočné prepojenia na poradcov pri riešení problémov a ďalšie nástroje, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problémov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je Centrum akcií?

Zobrazenie pracovnej plochy

Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu je presunuté na opačný koniec panela úloh, ako sa nachádza tlačidlo Štart, aby sa naň dalo ľahšie kliknúť alebo ukázať bez neželaného otvorenia ponuky Štart.

Obrázok tlačidla Zobraziť pracovnú plochu na paneli úloh
Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na paneli úloh

Okrem zobrazovania pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu môžete pracovnú plochu dočasne zobraziť aj bez kliknutia na toto tlačidlo, a to tak, že ukážete na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu. Keď ukážete na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na okraji panela úloh, všetky otvorené okná sa skryjú, aby sa zobrazila pracovná plocha. Ak chcete znova zobraziť okná, presuňte ukazovateľ z tlačidla Zobraziť pracovnú plochu.

Môže to byť užitočné, ak chcete rýchlo zobraziť miniaplikácie pre pracovnú plochu alebo ak nechcete minimalizovať a potom obnoviť všetky otvorené okná. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy pomocou rozhrania Peek.