Problémy s pripojením na internet sú zvyčajne zapríčinené odpojenými káblami alebo nesprávne pracujúcimi smerovačmi alebo modemami. Najprv spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou a zistite, či dokáže pomôcť s diagnostikou a odstránením problému:

 • Otvorte poradcu pri riešení problémov so sieťou kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu siete v oblasti oznámení a následným kliknutím na položku Riešiť problémy.

Ak problémy nie je možné vyriešiť pomocou Poradcu pri riešení problémov so sieťou, postupujte podľa krokov uvedených v téme Problémy s káblovým a bezdrôtovým sieťovým pripojením v systéme Windows.

Ak postup podľa uvedenej témy nepomôže, pokračujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či sú zapojené všetky káble (či je napríklad modem zapojený do funkčnej telefónnej zásuvky alebo priamo káblom, prípadne cez smerovač).

 2. Reštartujte modem a potom aj smerovač. Odpojte napájací kábel od modemu a smerovača. Po zhasnutí všetkých indikátorov na zariadení počkajte aspoň 10 sekúnd a potom znovu zapojte modem a smerovač. Niektoré modemy majú záložné napájanie z batérie, ktoré zabraňuje zhasnutiu indikátorov. V prípade takéhoto typu modemu stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo resetovania. Ak neviete nájsť tlačidlo resetovania, vyberte batériu.

  Obrázok zadnej strany smerovača, na ktorom je označené umiestnenie napájacieho kábla
  Zadná strana smerovača s vyobrazením umiestnenia napájacieho kábla
 3. Skontrolujte smerovač. Systémy Windows Vista a Windows 7 obsahujú nové sieťové funkcie, preto nie sú niektoré staršie sieťové smerovače úplne kompatibilné s týmito verziami systému Windows a môžu spôsobovať problémy. Zoznam smerovačov, ktoré sú kompatibilné so systémom Windows Vista, nájdete na webovej lokalite Centrum kompatibility systému Windows.

Ak sa problém nepodarilo odstrániť vykonaním týchto krokov, vyhľadajte daný problém a riešenia, ktoré by ste mali vyskúšať, v nasledujúcich častiach.

Zobraziť všetko

Nemôžem sa pripojiť na internet cez káblové pripojenie alebo pripojenie DSL (Digital Subscriber Line)

Vyskúšajte tieto možnosti:

 • Skontrolujte, či je modem zapnutý.

 • Skontrolujte, či je kábel siete Ethernet správne zapojený do portu siete Ethernet na modeme a na počítači. Koncovky kábla siete Ethernet vyzerajú takto:

  Ilustrácia kábla siete Ethernet
  Kábel siete Ethernet
 • Skontrolujte, či sa medzi telefónnou zásuvkou a modemom nepoužíva filter DSL.

 • Skontrolujte indikátory na modeme. Tieto indikátory môžu uvádzať príčinu problému, či už ide napríklad o problém s pripojením siete Ethernet, napájaním modemu alebo s pripojením DSL, prípadne káblovým pripojením.

 • Porucha rozhrania Winsock môže spôsobiť problémy s pripojením. Ak chcete odstrániť tento problém, otvorte Poradcu pri riešení problémov so sieťou:

  • Otvorte poradcu pri riešení problémov so sieťou kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu siete v oblasti oznámení a následným kliknutím na položku Riešiť problémy.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zistiť a odstrániť poruchu rozhrania Winsock2 na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Požiadajte poskytovateľa internetových služieb (ISP), aby overil, či jeho servery fungujú správne, a či máte u neho používateľské konto a prístup k jeho službe.

 • Ak ste nedávno vymenili smerovač alebo modem, zistite si u poskytovateľa internetových služieb, či používa filtrovanie adries MAC. Ak áno, poskytovateľ internetových služieb musí pridať vaše nové zariadenie do zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup na sieť.

Nemôžem sa pripojiť na internet cez telefonické pripojenie alebo sa počítač stále odpája

Vyskúšajte tieto možnosti:

 • Skontrolujte, či vytáčate správne číslo vrátane všetkých požadovaných prístupových čísel (ako je napríklad číslo 9) a či číslo nie je obsadené.

 • Skontrolujte funkčnosť telefónnej zásuvky. Ak ju chcete otestovať, pripojte funkčný telefón a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

 • Skontrolujte, či je telefónny kábel zapojený na modeme do konektora pre linku, a nie do konektora pre telefón.

 • Skontrolujte, či telefónny kábel nie je poškodený, a to tak, že zapojíte funkčný telefón do konektora pre telefón na modeme. Ak počujete oznamovací tón, telefónny kábel je funkčný.

 • Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, skúste ju vypnúť a potom sa skúste znova pripojiť.

 • Ak ste určitý čas neboli v interakcii s webovou lokalitou, je možné, že vás poskytovateľ internetových služieb odpojil. Skúste sa pripojiť znova.

 • Ak niekto zodvihol telefón v čase, keď ste boli online, mohlo nastať automatické odpojenie. Skúste sa pripojiť znova.

 • Väčšina modemov na telefonické pripojenie funguje iba s analógovými telefónnymi linkami. Overte, či máte nainštalované analógové telefónne linky. Ak máte nainštalované digitálne telefónne linky, overte, či počítač má digitálny modem.

 • Skontrolujte, či modem funguje správne. Ďalšie informácie nájdete v informáciách dodaných s modemom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Obráťte sa na telekomunikačnú spoločnosť, aby overila kvalitu linky.

 • Ak je počítač pripojený do dvoch sietí, sieťový softvér musí vybrať, ktoré pripojenie sa použije na sieťový prenos. Sieťový softvér vyberie pripojenie s najvyšším výkonom. Ak máte pripojenie A s pripojením na internet, ale s nízkym výkonom, pripojenie B bez pripojenia na internet, ale s lepším výkonom v lokálnej sieti, sieťový softvér nasmeruje sieťový prenos cez pripojenie B. Znamená to, že si nebudete môcť prezerať webové stránky a ikona siete aj diagram siete v Centre sietí budú hlásiť, že máte len lokálne pripojenie (nie na internet). To je správny výber, ale nie ten, ktorý potrebujete. Ak chcete, aby počítač použil pripojenie A, t. j. pripojenie na internet, odpojte pripojenie B a skúste to znova.