Prečo nemôžem vytvoriť domácu skupinu?

Domáca skupina sa zvyčajne vytvorí automaticky po inštalácii tejto verzie systému Windows v počítači, ale v niektorých prípadoch nie je vytvorenie domácej skupiny možné. Najprv spustite Sprievodcu nástroja Fix It na diagnostikovanie a opravu bežných problémov s vytvorením k domácej skupiny.

Spustenie Sprievodcu nástroja Fix It pre domácu skupinu

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Ak problém nie je možné vyriešiť spustením Sprievodcu nástroja Fix It, informácie nájdete v nasledovnom zozname:

 • V sieti už existuje domáca skupina. Ak už domáca skupina existuje, zobrazí sa výzva, aby ste sa k nej pridali.

 • Domáca skupina je k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. V systémoch Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic sa môžete k domácej skupine pripojiť, ale nie ju vytvoriť.

 • Pravdepodobne nie ste pripojení k sieti. Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti, vykonajte nasledujúci postup:

  • Kliknite na ikonu siete Obrázok ikony bezdrôtovej siete v oblasti oznámení panela úloh, kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na položku Pripojiť. Môže sa stať, že sa zobrazí výzva na zadanie kľúča zabezpečenia siete.

  Po pripojení k sieti sa môžete pridať k domácej skupine, ak nejaká v tejto sieti existuje.

 • Sieťové umiestnenie možno nie je nastavené na domácu sieť. Domáca skupina je k dispozícii len v domácich sieťach. Ak chcete zmeniť sieťové umiestnenie, postupuje nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Kliknite na položku Pracovná sieť alebo Verejná sieť a potom kliknite na položku Domáca sieť.

   Obrázok priečinka Centrum sietí
   Centrum sietí
 • Ak používate doménovú sieť, správca systému pravdepodobne úplne vypol domácu skupinu, a preto nie je možné pridať sa k nej.

 • Niektoré vyžadované služby nie sú spustené. Musia byť spustené služby Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov a Poskytovateľ pre domáce skupiny. Ak to chcete skontrolovať, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

  2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. V stĺpci Stav by sa vedľa služieb Zoskupovanie v sieťach rovnocenných počítačov a Poskytovateľ pre domáce skupiny mala zobrazovať hodnota Spustené. Ak sa nezobrazuje, dvakrát kliknite na názov príslušnej služby a potom kliknite na položku Spustiť.