Prečo nemôžem otvoriť alebo kopírovať súbory z webu?

Pravdepodobne je to preto, lebo lokalitu, z ktorej daný súbor pochádza, systém Windows identifikoval ako potenciálne nebezpečnú. Systém Windows používa zóny zabezpečenia na určenie, či lokalita je alebo nie je dôveryhodná. Ďalšie informácie o dôveryhodnosti a Internete sa nachádzajú v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

Systém Windows priraďuje všetky webové lokality do jednej zo štyroch zón zabezpečenia: Internet, Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Zakázané lokality. Zóna, do ktorej je webová lokalita priradená, určuje nastavenie zabezpečenia používané pre túto lokalitu.

Nasledujúca tabuľka popisuje štyri zóny zabezpečenia.

Zóna
Popis

Internet

Úroveň zabezpečenia nastavená pre zónu Internetu sa v predvolenom nastavení používa pre všetky webové lokality. Úroveň zabezpečenia je nastavená na stredne vysokú (môže sa však zmeniť na strednú alebo vysokú). Toto nastavenie zabezpečenia sa nepoužije len pre webové lokality v lokálnej intranetovej zóne alebo lokality, ktoré sú výslovne zaradené do zóny dôveryhodných alebo obmedzených lokalít.

Lokálna sieť intranet

Úroveň zabezpečenia nastavená pre lokálnu intranetovú zónu sa používa pre obsah a webové lokality, ktoré sú uložené v podnikovej alebo firemnej sieti. Úroveň zabezpečenia pre túto zónu je nastavená na stredne vysokú (môžete ju však zmeniť na ľubovoľnú inú úroveň).

Dôveryhodné lokality

Úroveň zabezpečenia nastavená pre dôveryhodné lokality sa používa pre lokality, ktoré používateľ výslovne označí ako dôveryhodné lokality, ktoré nepoškodia počítač alebo informácie. Úroveň zabezpečenia pre túto zónu je nastavená na stredne vysokú (môžete ju však zmeniť na ľubovoľnú inú úroveň).

Obmedzené lokality

Úroveň zabezpečenia nastavená pre obmedzené lokality sa používa pre všetky lokality, ktoré môžu potenciálne poškodiť počítač alebo informácie. Úroveň zabezpečenia pre obmedzené lokality je nastavená na vysokú a nedá sa zmeniť.

Pridanie alebo odstránenie lokality zo zóny zabezpečenia

Nastavenia zón zabezpečenia je možné zmeniť v ovládacom paneli, no do zóny dôveryhodných lokalít by ste nemali pridávať adresu URL, pokiaľ si nie ste istí, že daná lokalita je dôveryhodná.

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte text možnosti siete Internet a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na zónu zabezpečenia (Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Obmedzené lokality) a potom kliknite na tlačidlo Lokality.

  3. Ak ste v predchádzajúcom kroku klikli na položku Lokálna sieť intranet, kliknite na tlačidlo Spresniť.

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete pridať lokalitu, zadajte adresu URL do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

    • Ak chcete lokalitu odstrániť, v časti Webové lokality kliknite na adresu URL webovej lokality, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.