Chyba aktivácie systému Windows 7: 0xC004F061

Ak sa pri pokuse o aktiváciu systému Windows 7 zobrazí chybové hlásenie 0xC004F061, znamená to, že používate kód Product Key pre inovačnú verziu systému Windows 7 a počas inštalácie systému Windows 7 sa predchádzajúca verzia systému Windows nenachádzala v počítači. Ak chcete nainštalovať inovačnú verziu systému Windows 7, v počítači musíte mať nainštalovaný systém Windows Vista alebo Windows XP. Ak ste pred spustením procesu inštalácie formátovali jednotku, kód Product Key určený pre inovačnú verziu nebude možné použiť na aktiváciu systému Windows 7. Systém Windows 7 sa aktivuje až po inštalácii predchádzajúcej verzie systému Windows a následnej opätovnej inštalácii systému Windows 7. Pomocné informácie týkajúce sa procesu aktivácie sa nachádzajú na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft pre systém .

Odporúča sa, aby ste systém Windows 7 inštalovali s nainštalovanou aktuálnou verziou systému Windows. Ak chcete naformátovať pevný disk a používate inovačnú verziu systému Windows 7, bude potrebné spustiť počítač pomocou disku DVD na inováciu systému Windows 7, kliknúť na možnosť Vlastná (rozšírená) a potom na možnosť Možnosti jednotky (rozšírené).

Ďalšie informácie o chybách súvisiacich s kódom Product Key pre systém Windows 7 sa nachádzajú v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key.

Identifikácia článku: MSW700057