Problémy pri inštalácii systému Windows 7: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa inštalácie systému Windows 7.

Zobraziť všetko

Ako inovovať počítač z aktuálnej verzie systému Windows na systém Windows 7?

Ďalšie informácie vrátane informácií o tom, ktorú z verzií systému Windows je možné inovovať na systém Windows 7, nájdete v časti Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky na webovej lokalite systému Windows.

Podrobný návod nájdete v časti Inovácia zo systému Windows XP na systém Windows 7 a Inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7 na lokalite Windows.

Prečo nie je možné nainštalovať 64-bitovú verziu systému Windows 7?

Ak pri pokuse o nainštalovanie 64-bitovej verzie systému Windows dostanete hlásenie o chybe, procesor počítača nemusí byť schopný pracovať so 64-bitovou verziou systému Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Ak procesor spustenie 64-bitovej verzie systému Windows umožňuje, ale počítač je aktuálne spustený s 32-bitovou verziou systému Windows, musíte počítač spustiť alebo zaviesť pomocou inštalačného disku systému Windows 7 alebo jednotky USB flash. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spustenie počítača pomocou inštalačného disku alebo jednotky USB flash so systémom Windows 7.

Poznámka

  • Nie je možné použiť možnosť inštalácie inovácie systému na inováciu 32-bitovej verzie systému Windows na 64-bitovú verziu systému Windows 7, ani na inováciu 64-bitovej verzie systému Windows na 32-bitovú verziu systému Windows 7. Počas inštalácie systému Windows 7 budete musieť použiť možnosť vlastnej inštalácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Ako nainštalovať systém Windows 7 do počítača netbook?

Ak chcete systém Windows 7 nainštalovať do počítača netbook alebo iného počítača, ktorý nemá vlastnú jednotku DVD, najjednoduchším spôsobom je zakúpenie a prevzatie systému Windows 7 online z lokality Microsoft Store. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia systému Windows 7 do počítača netbook na lokalite Windows.

Prečo sa zobrazuje správa o kompatibilite inovácie?

Táto zostava sa môže zobraziť počas inštalácie inovácie, ak sa v systéme Windows zistia problémy, ktoré môžu ovplyvniť inováciu. Zostava obsahuje odporúčaný postup a jej kópia sa uloží na pracovnú plochu, aby ste sa k nej mohli neskôr vrátiť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je správa o kompatibilite inovácie systému Windows 7 a čo znamenajú výsledky?.

Kde sa nachádza kód Product Key systému?

Kód Product Key nájdete na počítači alebo na obale inštalačného disku vnútri balíka systému Windows. Ak ste systém Windows 7 zakúpili a nainštalovali online, kód sa nachádza v e-maile s potvrdením nákupu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows 7?.

Ako získam kód Product Key?

Ak nemáte kód Product Key, ktorý sa zadáva počas procesu inštalácie, bude potrebné, aby ste si kúpili nový kód Product Key a aktivovali systém Windows do 30 dní od inštalácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7 a Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Prečo nie je tlačiareň po inovácii zdieľaná?

Ak ste v systéme Windows Vista zdieľali tlačiarne, budete ich zdieľanie musieť znovu nastaviť pomocou tohto postupu:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.

  3. Na karte Zdieľanie začiarknite políčko Zdieľať tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak nemôžu ostatné počítače získať k tlačiarni prístup, odstráňte tlačiareň nastavenú v počítačoch a potom ju znova pridajte.

Ako opravím zariadenie, ako je napríklad monitor, zvuková karta alebo tlačiareň, ktoré po inovácii na systém Windows 7 prestali pracovať?

Najprv sa pokúste zariadenie znova nainštalovať. Ak sa problém neodstráni, skúste od výrobcu získať novšiu verziu ovládača zariadenia, ktorá je určená na používanie v systéme Windows 7. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Ďalšie informácie o používaní poradcov pri riešení problémov sa nachádzajú v téme Riešenie problémov v systéme Windows.

Čo je priečinok Windows.old a ako sa dá odstrániť?

V prípade, že vykonáte inštaláciu systému Windows 7 použitím vlastnej inštalácie a počas inštalácie nenaformátujete oblasť disku, súbory použité v predchádzajúcej verzii systému Windows sa uložia do priečinka Windows.old. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako odstrániť priečinok Windows.old?

Budú programy pracovať v systéme Windows 7?

Väčšina programov vytvorených pre systém Windows Vista pracuje aj v systéme Windows 7, ale niektoré staršie programy môžu pracovať pomaly alebo nemusia pracovať vôbec. Ak chcete skúsiť vyriešiť problém s kompatibilitou, informácie nájdete v časti Spustenie Sprievodcu kompatibilitou programu‍. Ďalšie informácie o kompatibilite programov sa nachádzajú v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Ak nástroj Poradca pri riešení problémov s kompatibilitou programov daný problém nedokázal vyriešiť, môžete sa pokúsiť program spustiť pomocou režimu Windows XP Mode. Ďalšie informácie získate vyhľadaním termínu „režim Windows XP“ na stránke Pomoc a technická podpora.

Poznámky

  • Niektoré programy, napríklad Windows Mail a Outlook Express, už nie sú súčasťou systému Windows 7. Ak ste ako e-mailový program používali program Windows Mail alebo Outlook Express, na čítanie správ a odosielanie a prijímanie e-mailov budete musieť po ukončení inštalácie systému Windows 7 nainštalovať nový e-mailový program. Ďalšie informácie o programoch, ktoré môžete použiť, sa nachádzajú na webovej stránke Hľadáte program Windows Mail? na webovej lokalite systému Windows.

  • Ak uskutočníte vlastnú inštaláciu systému Windows 7, bude potrebné ručne preinštalovať programy, ktoré chcete v systéme Windows 7 používať. Dbajte na to, aby ste mali inštalačné disky a kódy Product Key pre svoje programy, ako aj inštalačné súbory všetkých programov prevzatých z Internetu.

  • Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows a plánujete nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows 7, programy, ktoré boli navrhnuté na používanie výhradne v 64-bitovom operačnom systéme, nemusia fungovať. Ďalšie potrebné informácie o softvéri a hardvéri, ktorý bol testovaný na kompatibilitu s 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému Windows 7 nájdete na webovej lokalite Windows 7 Compatibility Center.

Môžem kód Product Key používať vo viacerých počítačoch?

Rovnaký kód Product Key systému Windows na aktiváciu systému Windows 7 nie je možné použiť vo väčšom počte počítačov, než umožňujú Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky zvyčajne umožňujú používať jeden kód Product Key systému iba na jednom počítači.

Ak použijete inštalačný disk alebo jednotku USB flash na inštaláciu systému Windows 7 do druhého počítača, budete musieť zakúpiť ďalšiu kópiu rovnakého vydania systému Windows 7, aby ste získali nový kód Product Key. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7.

Identifikácia článku: MSW700073

Ako postupovať, ak sme tu nenašli odpoveď?

Môžete sa opýtať alebo skontrolovať, či odpoveď na svoju otázku nenájdete online na lokalite Microsoft Answers vo fórach pre inštaláciu, inováciu a aktiváciu.