Technológia Windows Touch a program Internet Explorer: Spoločne im to ide ešte lepšie

Ak používate počítač so systémom Windows 7, ktorý podporuje viacdotykové funkcie, pri jeho ovládaní končekmi prstov spoznáte rôzne možnosti využitia technológie Windows Touch. Aj program Internet Explorer 8 vám ponúka niektoré jedinečné dotykové funkcie, o ktorých ste možno ani nevedeli, aj keď ste už niekedy používali počítač Tablet PC alebo dotykovú obrazovku so systémom Windows 7.

Zlepšenia v oblasti využívania dotykových technológií v programe Internet Explorer spadajú do dvoch kategórií: uľahčenie dosiahnutia cieľa končekmi prstov a využívanie prirodzenejších dotykov.

K dispozícii sú napríklad možnosti rýchleho priblíženia a vzdialenia webovej stránky končekmi prstov, aby ste mohli jednoduchšie ťuknúť na prepojenie, lepšie sa na niečo pozrieť alebo iba účinnejšie využiť miesto na obrazovke.

Zväčšovanie ťuknutím

Keďže konček prsta je menej presný ako myš alebo zariadenie trackpad, program Internet Explorer vám pomáha presnejšie zacieliť. Ťuknutie na prepojenie, ktoré sa na webovej stránke zobrazuje spolu s ďalšími prepojeniami nachádzajúcimi sa v tesnej blízkosti vedľa seba, patrí medzi tie najťažšie úlohy na vykonanie končekom prsta, najmä ak používate prenosný počítač s malou obrazovkou. Veľmi ľahko môžete minúť svoj cieľ a ťuknúť na nesprávne prepojenie.

Ak chcete mať istotu, že vždy zasiahnete prepojenie, na ktoré ste chceli ťuknúť, začnite ťuknutím dvoma prstami na ľubovoľné miesto na stránke, ktoré chcete okamžite priblížiť. Potom jedným prstom ťuknite na požadované prepojenie, čo je pri zväčšení prepojenia oveľa jednoduchšie. Keď sa otvorí nová webová stránka, automaticky sa obnoví jej normálna veľkosť.

Takéto priblíženie ťuknutím dvoma prstami a následné otvorenie prepojenia ťuknutím jedným prstom je jednoduché a zaberie vám len jednu až dve sekundy.

Ak chcete obnoviť normálnu veľkosť webovej stránky po ťuknutí dvoma prstami, stačí znova ťuknúť dvoma prstami.

Obrázok webovej stránky v normálnej veľkosti
Ak ťuknete dvoma prstami na miesto na obrazovke, kde sa nachádzajú tieto kruhy, program Internet Explorer priblíži časť medzi končekmi vašich prstov.
Obrázok miesta na webovej stránke, ktoré bolo zväčšené ťuknutím dvoma prstami
Po ťuknutí dvoma prstami sa priblíži miesto, na ktoré ste ťukli, a vy môžete jednoduchšie vybrať prepojenia, ktoré by inak boli príliš malé na to, aby ste na ne mohli ťuknúť končekom prsta.

Výber úrovne priblíženia

Očakáva sa, že technológia Windows Touch sa stane populárnou na prenosných počítačoch s malými obrazovkami, ktoré podporujú viacdotykové funkcie. Pri používaní malej obrazovky je užitočné, ak môžete priblížiť sekcie webovej stránky, aby ste sa na ne mohli lepšie pozrieť, najmä ak ide o fotografie. Ťuknutím dvoma prstami môžete rýchlo priblížiť ľubovoľnú časť webovej stránky, niekedy však je potrebné mať k dispozícii možnosť kontrolovať úroveň priblíženia.

Ak chcete mať kontrolu nad priblížením, priložte dva prsty na obrazovku a posúvajte ich tak, aby sa vzdialenosť medzi nimi zväčšovala. Stránka sa začne zväčšovať podľa toho, ako ďaleko budú prsty od seba vzdialené. Ak ich budete priťahovať k sebe, so zmenšovaním vzdialenosti medzi prstami sa bude zmenšovať aj stránka.

Zatváranie kariet

Jednoduché nie je ani ťuknúť končekom prsta na malé tlačidlo Zavrieť kartu Obrázok tlačidla Zavrieť kartu, ak chcete zavrieť kartu prehľadávača Internet Explorer. Na uľahčenie tejto často používanej úlohy sme zväčšili veľkosť cieľa na dotykových obrazovkách.

Nejde o zmenu, ktorú by ste si mohli všimnúť, pretože veľkosť tlačidla Zavrieť kartu je na pohľad rovnaká bez ohľadu na to, či program Internet Explorer používate v počítači, ktorého súčasťou je dotyková obrazovka. Aktívna plocha v okolí tlačidla je však na dotykovej obrazovke väčšia. Kartu tak môžete vďaka zväčšeniu cieľovej plochy zavrieť aj v prípade, ak tlačidlo tesne miniete končekom prsta.

Obrázok karty v programe Internet Explorer
Program Internet Explorer zväčšuje cieľovú oblasť okolo malého tlačidla Zavrieť kartu, na ktorú je nutné ťuknúť končekom prsta, ak chcete zavrieť kartu prehľadávača.

Prechody dopredu a dozadu

Navigácia dopredu a dozadu v zozname už navštívených stránok pomocou dotykov je jednoduchá. Ak chcete prejsť späť na naposledy navštívenú webovú stránku, priložte konček prsta k stránke a posuňte ho doprava, ako keby ste listovaním v knihe chceli prejsť na niektorú z predchádzajúcich strán. Ak sa chcete vyhnúť neúmyselnému kliknutiu na prepojenie namiesto dotknutia sa stránky, vyskúšajte si to najprv na mieste na webovej stránke, na ktorom sa nenachádzajú žiadne prepojenia.

Pri listovaní dozadu alebo dopredu sa v programe Internet Explorer pred zobrazením stránky v úplnej veľkosti okamžite zobrazí malá ukážka stránky, ktorá sa má otvoriť.

Ak chcete prejsť dopredu na určitú webovú stránku, posúvajte prst po stránke smerom doľava, ako keby ste stránku chceli stiahnuť z obrazovky cez jej ľavý okraj. (Pripomíname, že prejsť na predchádzajúce alebo nasledujúce stránky môžete iba v prípade, ak ste už navštívili nejaké predchádzajúce alebo nasledujúce stránky.)

Zväčšenie prepojení

Program Internet Explorer dokáže zistiť, kedy používate prsty namiesto zariadenia trackpad alebo myši. Ak ťuknete prstom na zoznam obľúbených položiek, program Internet Explorer zväčší rozstupy medzi prepojeniami a uľahčí vám tak ťuknutie na požadované prepojenie. Nie je to síce veľká zmena, ak však často používate dotyky, určite ju pocítite (najmä ak máte malú obrazovku).

Obrázok zoznamu obľúbených položiek so zväčšenými rozstupmi
Obrázok zoznamu obľúbených položiek s úzkymi rozstupmi
Keď otvoríte zoznam obľúbených položiek ťuknutím prsta, program Internet Explorer zväčší rozstupy medzi prepojeniami (hore) tak, aby boli väčšie než pri použití myši alebo zariadenia trackpad (dolu).

Pri prvom použití dotykovej obrazovky tieto širšie rozstupy nemusíte vôbec zaznamenať, ak však viete, čo máte hľadať, môžete si v programe Internet Explorer všimnúť aj množstvo ďalších drobných zmien, ako je táto.

To isté rozšírenie si môžete všimnúť aj pri zobrazení zoznamu naposledy navštívených webových stránok posúvaním prsta z panela s adresou smerom nadol. Program Internet Explorer opäť zistí, že ste tento zoznam otvorili dotykom, a zväčší rozstupy medzi prepojeniami, aby ste mohli jednoduchšie ťuknúť na požadovanú položku.

Obrázok panela s adresou so zväčšenými rozstupmi
Obrázok panela s adresou s úzkymi rozstupmi
Keď potiahnutím prsta otvoríte panel s adresou, program Internet Explorer zväčší rozstupy medzi prepojeniami (hore) tak, aby boli väčšie než pri použití myši alebo zariadenia trackpad (dolu).

Používanie prirodzených bežných gest

Na ovládanie programu Internet Explorer môžete použiť aj štandardné gestá technológie Windows Touch, čiže tie isté gestá, ktoré môžete použiť v celom systéme Windows. Môžete napríklad priložiť prst k dlhej webovej stránke a posúvaním prsta nahor alebo nadol rýchlo posúvať zobrazený obsah. Môžete tiež ponechať prst na obrazovke a pomaly posúvať stránku nahor alebo nadol, ak chcete stránku posúvať pomaly.

Môžete tiež priložiť dva prsty na webovú stránku, podržať ich tam a potom posúvať stránku doprava alebo doľava tak, aby sa prispôsobila oknu prehľadávača.

Tieto gestá sú navrhnuté tak, aby vyzneli prirodzene, ako keby ste naozaj listovali, posúvali alebo presúvali stránku, a nie iba pohybovali digitálnym obrázkom. Keď napríklad prstom posúvate dlhú stránku a posuniete ju tak, že sa zobrazí jej dolný koniec, po posunutí na koniec môžete pocítiť jemný náraz, ktorý signalizuje, že stránka sa už nedá posúvať ďalej.

Vyskúšajte si to na vlastné prsty

Niektoré z týchto gest pre vás nebudú prirodzené, kým si ich sami nevyskúšate v programe Internet Explorer. Vyskúšajte si to a zistite, aké prirodzené je uľahčiť si prehľadávanie webu pomocou prstov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Touch.