Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy

Ako pozadie pracovnej plochy môžete mať nastavenú prezentáciu (sériu striedajúcich sa obrázkov). Môžete použiť svoje vlastné obrázky alebo obrázky, ktoré systém Windows poskytuje ako súčasť motívu.

Pozrite si video a získajte ďalšie informácie o vytváraní prezentácie na pozadí pracovnej plochy (1:48)
Zobraziť všetko

Použitie vlastných obrázkov

 1. Vyhľadajte obrázky, ktoré chcete zahrnúť do svojej prezentácie. Všetky obrázky sa musia nachádzať v jednom priečinku.

  Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

 2. Ak sa obrázky, ktoré chcete použiť, nenachádzajú v zozname obrázkov pozadia pracovnej plochy, kliknite na položku Umiestnenie obrázka a zobrazte ďalšie kategórie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte vo svojom počítači priečinok, v ktorom sa obrázky nachádzajú.

  Obrázok ponuky Umiestnenie obrázka
  Hľadanie obrázkov v ďalších umiestneniach v počítači
 3. Začiarknite políčko pre každý obrázok, ktorý chcete zahrnúť do svojej prezentácie.

  Na základe predvoleného nastavenia sú na zahrnutie do prezentácie vybraté všetky obrázky v priečinku. Ak nechcete zahrnúť všetky obrázky v priečinku, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Zrušte začiarknutie políčka pre každý obrázok, ktorý chcete odstrániť z prezentácie.

   Obrázok jedného nezačiarknutého políčka v skupine vybratých fotografií
   Odstránenie obrázka z prezentácie zrušením začiarknutia políčka.
  • Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na každý obrázok, ktorý chcete odstrániť. V prezentácii sa zobrazia iba vybraté obrázky.

  Ak chcete vytvoriť prezentáciu obrázkov na pracovnej ploche, musíte vybrať viac než jeden obrázok. Ak je vybratý iba jeden obrázok, prezentácia sa skončí a vybratý obrázok sa stáva pozadím pracovnej plochy.

  Poznámka

  • Ak sú vybraté všetky obrázky v priečinku, do prezentácie sa automaticky pridajú aj všetky nové obrázky, ktoré pridáte do tohto priečinka.

 4. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • V zozname Umiestnenie obrázka kliknite na požadovanú položku na orezanie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na prispôsobenie obrázkov veľkosti obrazovky, na roztiahnutie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na dlaždicové usporiadanie obrázkov alebo na umiestňovanie obrázkov do stredu obrazovky.

  • Kliknutím na určitú položku v zozname Zmeniť obrázok každých vyberte, ako rýchlo sa majú striedať obrázky v prezentácii.

  • Ak chcete, aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí, začiarknite políčko Náhodný výber.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Použitie obrázkov poskytnutých v rámci motívu systému Windows

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Prispôsobenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text prispôsobenie a potom kliknite na položku Prispôsobenie.

 2. Kliknutím na motív v zozname Motívy rozhrania Aero priraďte tento motív k pracovnej ploche. Súčasťou všetkých motívov rozhrania Aero okrem motívu Windows 7 je prezentácia na pozadí pracovnej plochy.

 3. Ak chcete zmeniť predvolené obrázky prezentácie alebo nastavenie motívu, kliknite na položku Pozadie pracovnej plochy.

 4. Začiarknite políčko pre každý obrázok, ktorý chcete zahrnúť do svojej prezentácie.

  Na základe predvoleného nastavenia sú na zahrnutie do prezentácie vybraté všetky obrázky priradené k motívu. Ak chcete pridať do prezentácie obrázky z iných motívov, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ukážte na každý obrázok, ktorý chcete pridať do prezentácie, a potom začiarknite jeho políčko.

   Obrázok jedného nezačiarknutého políčka v skupine vybratých fotografií
   Ak chcete pridať určitý obrázok do prezentácie, ukážte na tento obrázok a potom začiarknite jeho políčko.
  • Stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a potom kliknite na každý z obrázkov, ktoré chcete pridať. V prezentácii sa zobrazia iba obrázky, ktoré vyberiete.

  Ak chcete vytvoriť prezentáciu obrázkov na pracovnej ploche, musíte vybrať viac než jeden obrázok. Ak je vybratý iba jeden obrázok, prezentácia sa skončí a vybratý obrázok sa stáva pozadím pracovnej plochy.

 5. Ak chcete zmeniť nastavenie prezentácie, vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  • V zozname Umiestnenie obrázka kliknite na požadovanú položku na orezanie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na prispôsobenie obrázkov veľkosti obrazovky, na roztiahnutie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na dlaždicové usporiadanie obrázkov alebo na umiestňovanie obrázkov do stredu obrazovky.

  • Kliknutím na určitú položku v zozname Zmeniť obrázok každých vyberte, ako rýchlo sa majú striedať obrázky v prezentácii.

  • Ak chcete, aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí, začiarknite políčko Náhodný výber.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

  Prezentácia sa stane súčasťou neuloženého motívu, ktorý sa zobrazuje v zozname Moje motívy.

  Informácie o prispôsobovaní a ukladaní motívov nájdete v téme Vytvorenie motívu.

  Ďalšie motívy, ktoré môžete pridať do svojej zbierky, môžete nájsť na stránke Personalization Gallery na webovej lokalite systému Windows.

Informácie o prispôsobovaní prezentácie na pozadí pracovnej plochy nájdete v téme Zmena prezentácie na pozadí pracovnej plochy.