Pripomienky od zákazníkov: najčastejšie otázky

Tu sú odpovede na niektoré najčastejšie otázky o odosielaní pripomienok a ich využití.

Zobraziť všetko

Prečo sú pripomienky dôležité?

Spoločnosť Microsoft ich využíva na zlepšenie webovej lokality. Z hodnotenia a poznámok používateľov sa zisťuje, či sú informácie na webovej stránke užitočné. Návrhy nám pomáhajú zlepšovať webovú lokalitu.

O aký typ pripomienok máte záujem?

Okrem kliknutia na položky Áno a Nie môžete pridávať poznámky a podrobnosti do textového poľa. Ak sa rozhodnete odoslať pripomienky, nezabudnite pridať aj tieto informácie:

  • symptómy problému,

  • čo ste robili, keď sa vyskytla chyba,

  • aké programy boli spustené, keď sa vyskytla chyba,

  • typ počítača a hardvér, ktorý ste požívali.

Získa spoločnosť Microsoft odoslaním pripomienok prístup k osobným údajom?

Osobné informácie sa zámerne nezhromažďujú. Ak poznámky, ktoré odošlete, obsahujú osobné informácie, spoločnosť Microsoft ich nepoužije na kontaktovanie alebo identifikáciu.

Odosiela sa na pripomienky odpoveď?

Nie. Individuálne odpovede na otázky alebo poznámky na webovej lokalite neposielame. Napriek tomu pripomienky pomáhajú vylepšovať našu webovú lokalitu a prospievajú miliónom používateľov systému Windows na celom svete.