Prispôsobenie miniaplikácií pre pracovnú plochu

Miniaplikácie pre pracovnú plochu sa dajú prispôsobiť zmenou ich nastavenia. Môžete zmeniť ich veľkosť, zobraziť ich nad ostatnými oknami, premiestniť ich na iné miesto na pracovnej ploche a vykonať ďalšie zmeny. Ďalšie informácie o miniaplikáciách pre pracovnú plochu nájdete v téme Miniaplikácie pre pracovnú plochu: najčastejšie otázky.

Pozrite si video a získajte ďalšie informácie o prispôsobovaní miniaplikácií pre pracovnú plochu (1:39)
Zobraziť všetko

Zmena možností miniaplikácie

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti.

  (Niektoré miniaplikácie nemusia obsahovať možnosti.)

Zmena veľkosti miniaplikácie

 • Kliknite pravým tlačidlom na miniaplikáciu, ktorej veľkosť chcete zmeniť, ukážte na položku Veľkosť a potom kliknite na požadovanú veľkosť miniaplikácie.

  (Veľkosť niektorých miniaplikácií sa nedá zmeniť.)

Zobrazenie miniaplikácií nad ostatnými oknami

Miniaplikácie môžete nechať zobrazené nad ostatnými otvorenými oknami, aby ich bolo vždy vidieť.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na miniaplikáciu a potom kliknite na položku Vždy navrchu.

  Ak nechcete, aby sa miniaplikácia zobrazovala nad ostatnými otvorenými oknami, kliknite pravým tlačidlom na miniaplikáciu a potom zrušte začiarknutie políčka kliknutím na položku Vždy navrchu.

Premiestnenie miniaplikácie na iné miesto na pracovnej ploche

V predvolenom nastavení sa miniaplikácie zobrazujú pri sebe alebo pri kraji obrazovky. Poradie miniaplikácii sa dá zmeniť a dajú sa umiestniť na ľubovoľné miesto na pracovnej ploche.

 • Presuňte miniaplikáciu na nové miesto na pracovnej ploche.

Umiestnenie miniaplikácie na iný monitor

Ak máte dva alebo viacero monitorov, môžete miniaplikácie umiestniť na obrazovku ktoréhokoľvek z nich.

 • Presuňte miniaplikáciu na monitor, na ktorom ju chcete zobraziť.

Vyhľadanie miniaplikácií nainštalovaných v počítači

 1. Kliknite pravým tlačidlom na pracovnú plochu a kliknite na položku Miniaplikácie.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov miniaplikácie, ktorú chcete nájsť. Počas zadávania sa zoznam miniaplikácií postupne skracuje, až sa zobrazia len zodpovedajúce položky.

  Vyhľadávanie môžete spresniť v galérii miniaplikácií pre pracovnú plochu kliknutím na šípku napravo od vyhľadávacieho poľa a výberom niektorej z položiek v zozname. Ak napríklad kliknete na položku Naposledy nainštalované miniaplikácie, vyhľadávanie sa obmedzí na miniaplikácie nainštalované za posledných tridsať dní.

Prepínanie medzi miniaplikáciami pomocou klávesovej skratky

 • Stlačte kláves s logom systému Windows Obrázok klávesu s logom systému Windows + G a potom môžete opakovaným stláčaním klávesu G cyklicky prechádzať z jednej miniaplikácie na druhú.

Obnovenie miniaplikácie

Ak ste odstránili miniaplikáciu z pracovnej plochy a chcete ju vrátiť späť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na pracovnú plochu a kliknite na položku Miniaplikácie.

 2. Prejdite na miniaplikáciu, ktorú chcete obnoviť, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Pridať.

  Ak chcete obnoviť alebo premiestniť miniaplikáciu, môžete ju tiež presunúť myšou na požadované miesto.

Skrytie miniaplikácií na pracovnej ploche

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť miniaplikácie na pracovnej ploche, čím sa zruší znak začiarknutia.

  (Skrytím sa miniaplikácie z pracovnej plochy neodstránia.)

Zobrazenie miniaplikácií na pracovnej ploche

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť miniaplikácie na pracovnej ploche.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Personalizing your PC.