Lepší, silnejší, rýchlejší – panel úloh systému Windows 7

Pracujte efektívnejšie a odstráňte z pracovnej plochy nepotrebný obsah

Určite poznáte panel úloh systému Windows. Je to dobre známy vodorovný prúžok na spodnej strane pracovnej plochy, na ktorom sa zobrazujú otvorené súbory alebo programy. Nachádza sa tu aj tlačidlo Štart. Na ňom vidíte aj všetky automaticky sa otvárajúce upozornenia. Pravdou je, že o paneli úloh väčšina používateľov príliš nepremýšľa.

To sa však zmení. V systéme Windows 7 nedošlo len k úprave jeho vzhľadu. Spoločnosť Microsoft sa rozhodla zostaviť ho nanovo a vylepšiť jeho fungovanie. Teraz je skoro ako Robocop – lepší, silnejší, rýchlejší. (V poriadku, možno nie je silnejší, ale prinajmenšom je veľmi výkonný.) Spoznajte niekoľko spôsobov, ktorými je panel úloh schopný zjednodušiť a urýchliť vašu prácu.

Nazrieť a nájsť

Keď pracujem na počítači na zložitom projekte, občas sa stane, že mám otvorených viac okien, ako dokážem obsiahnuť. Okná pootvárané na pracovnej ploche predo mnou pripomínajú rozhádzaný balíček kariet na stole. Ako si vyberiem, ktoré okno chcem zobraziť? Ako sa dá prepínať z jedného okna do druhého? Ako sa dajú zrušiť všetky otvorené okná?

Odpoveďou na všetky otázky je: pomocou rozhrania Aero Peek.

Rozhranie Aero Peek slúži na rýchlu ukážku otvorených okien bez nutnosti opúšťať okno, v ktorom sa práve pracuje. Umiestnite kurzor na paneli úloh na príslušné tlačidlo, zobrazí sa ukážka miniatúry daného okna. Nastavením kurzora myši na miniatúru sa zobrazí ukážka okna v režime celej obrazovky. Ak sa rozhodnete prepnúť do zobrazeného okna, stačí kliknúť na miniatúru. Je to veľmi užitočná funkcia.

Obrázok ukážky tlačidla na paneli úloh
Sila rozhrania Aero Peek

Zobraziť pracovnú plochu

Niekedy sa človek chce zbaviť všetkých pootváraných okien, aj keby to malo byť iba na chvíľu (alebo som taký iba ja?). Môže to mať praktické opodstatnenie, ako napríklad potrebu pozrieť sa na miniaplikáciu na pracovnej ploche. Pomocou tlačidla Zobraziť pracovnú plochu dokáže rozhranie Aero Peek okamžite minimalizovať všetky otvorené okná.

Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu je obdĺžnikový pruh na opačnom konci panela úloh ako tlačidlo Štart.

Obrázok tlačidla Zobraziť pracovnú plochu
Tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu je umiestnené na kraji panela úloh

Spôsob použitia:

  • Po umiestnení kurzora na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu sa otvorené okná sa stanú priehľadnými a zobrazí sa pracovná plocha. Po presune myši preč z tlačidla Zobraziť pracovnú plochu sa okná opäť zobrazia.

  • Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu sa minimalizujú všetky otvorené okná a zobrazí sa vyprázdnená pracovná plocha. Po opätovnom kliknutí sa okná vrátia na pôvodné miesta.

Obrázok zobrazujúci, ako sa pomocou tlačidla Zobraziť pracovnú plochu všetky okná stanú priehľadnými
Pomocou tlačidla Zobraziť pracovnú plochu zmeňte všetky otvorené okná na priehľadné

Ikony sú väčšie a prehľadnejšie

Zbavili sme sa všetkých okien, a tak sa môžeme zamerať na tlačidlá umiestnené na paneli úloh – získali nový vzhľad aj nové funkcie.

Na začiatku používania systému Windows 7 sa každý otvorený program zobrazí ako neoznačené tlačidlo. Vyzerá to pekne a usporiadane, však?

Obrázok tlačidiel panela úloh
Predvolený vzhľad otvorených programov na novom paneli úloh

Nebolo by skvelé, keby sa dal meniť vzhľad tlačidiel na paneli úloh a spôsob, akým sa zoskupujú v prípade, že je otvorených viac programov súčasne? Panel úloh systému Windows 7 to dokáže.

Čo ak je potrebné zmeniť poradie tlačidiel na paneli úloh? Pomocou kliknutia a presunutia myšou sa dajú usporiadať akýmkoľvek spôsobom. Malý krok pre tlačidlá panela úloh, veľký krok pre používateľov.

Obrázok zobrazujúci spôsob úpravy usporiadania tlačidiel na paneli úloh
Tlačidlá panela úloh sa dajú presúvať pomocou myši

Pripnutie programov

V predchádzajúcich verziách systému Windows ste si zjednodušili prístup k programom tak, že ste ich pripli do ponuky Štart. V systéme Windows 7 môžete programy pripínať kdekoľvek na panel úloh. Pripnutie programu na panel úloh spôsobí, že program je vždy po ruke a umožní jeho otvorenie jediným kliknutím – pohodlne a rýchlo.

Rýchlejšie presúvanie pomocou Zoznamov odkazov

Ďalšia skvelá nová funkcia systému Windows 7 – Zoznamy odkazov. Zoznamy odkazov môžu byť zoznamy obrázkov, skladieb, webových lokalít a podobne, zoradených podľa programu, ktorý používateľ používa na prístup k danému obsahu. To znamená, že potrebné súbory môže teraz spúšťať pomocou toho istého tlačidla panela úloh, ktoré sa používa na spúšťanie daného programu.

Ak chcete zobraziť Zoznam odkazov programu, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo daného na paneli úloh alebo presuňte myšou tlačidlo smerom na pracovnú plochu. Položku otvoríte kliknutím na ňu v Zozname odkazov.

Obrázok Zoznamu odkazov tlačidla na paneli úloh
Pravým tlačidlo myši kliknite na tlačidlo konkrétneho programu na paneli úloh a zobrazí sa príslušný Zoznam odkazov

Usporiadanie automaticky otváraných okien

V predchádzajúcich verziách systému Windows sa pracovný postup často narušoval rôznymi automaticky otváranými oknami, oznámeniami a výstrahami. V systéme Windows 7 však existuje možnosť spravovať oblasť oznámení na paneli úloh a zredukovať tak počet rušivých upozornení. Na zlepšenie prehľadnosti sa všetky upozornenia presunuli na jediné miesto, do Centra akcií, kde sa sústreďujú všetky dôležité oznámenia o zabezpečení a údržbe.

Na zabránenie neprehľadnosti vyplývajúcej z veľkého počtu rôznych ikon je možné vybrať, ktoré ikony sa v centre budú zobrazovať. Presne tak, v súčasnosti máte možnosť vybrať si ikony, ktoré sa zobrazia. Práca so skrytými ikonami je tiež jednoduchá. Jedným kliknutím na tlačidlo Zobraziť skryté ikony na paneli úloh sa všetky skryté ikony zobrazia.

Obrázok skrytých ikon a tlačidla Zobraziť skryté ikony
Kliknite na tlačidlo Zobraziť skryté ikony a zistite, čo chýba

Naučte sa niečo nové

Teraz môžete vyskúšať nový panel úloh sami. Vďaka novým vylepšeniam, ktoré objavíte, bude práca s počítačom jednoduchšia a efektívnejšia. Systém ešte nie je živý, ale správa sa tak, že váš pocit bude úplne opačný.

O autorovi

Obrázok novinára Petra Tysvera

Peter Tysver je novinár pracujúci v tíme pre systém Windows spoločnosti Microsoft.Chcete poslať tomuto novinárovi komentár? Zadajte svoje pripomienky pomocou nižšie uvedeného nástroja. (Kliknutím na jedno z týchto tlačidiel sa zobrazí pole, do ktorého môžete zapísať komentár.) Náš novinár si vaše pripomienky prečíta, ale kvôli veľkému množstvu prijatých pripomienok nie je možné, aby na ne osobne odpovedal.