Inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7


Dôrazne odporúčame vytlačiť si tento kurz. Počítač sa počas inštalácie systému Windows 7 reštartuje, takže vytlačená kópia vám pomôže postupovať podľa jednotlivých krokov procesu aj v prípade, že sa nebudete môcť vrátiť na túto webovú stránku.

Ilustrácia inovácie na systém Windows 7
Funkcia Inovovať premiestni súbory, nastavenia a programy zo systému Windows Vista do systému Windows 7.

Úvod

V závislosti od hardvéru a aktuálneho vydania systému Windows Vista možno počas inštalácie systému Windows 7 vybrať možnosť Inovovať na inováciu zo systému Windows Vista na príslušné alebo vyššie vydanie systému Windows 7.

Inovácia je najbežnejší spôsob inštalácie systému Windows 7 do počítača, pretože sa pri ňom ponechávajú súbory, nastavenia a programy systému Windows Vista v súčasnom stave.

Ak vaše aktuálne vydanie systému Windows Vista nie je možné inovovať na vydanie systému Windows 7, ktoré chcete použiť, systém Windows 7 môžete nainštalovať pomocou možnosti Vlastná. Pri spustení možnosti Vlastná sa však nezachovajú vlastné programy, súbory ani nastavenia. Podrobný návod vlastnej inštalácie nájdete v časti Inovácia zo systému Windows Vista na systém Windows 7 (vlastná inštalácia).

Presvedčte sa, že sú vaše programy a zariadenia kompatibilné so systémom Windows 7.

Keď je v počítači spustený systém Windows Vista, spĺňa systémové požiadavky na spustenie systému Windows 7. Odporúčame prevziať a spustiť bezplatný program Poradca pre inováciu na systém Windows 7 z webovej stránky Windows 7 Poradca pre inováciu na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Tento nástroj slúži na vyhľadanie všetkých prípadných problémov s hardvérom, zariadeniami alebo programami, ktoré môžu ovplyvniť inštaláciu systému Windows 7, a zobrazí odporúčania ďalšieho postupu.

Tiež prejdite do centra Windows 7 Compatibility Center., zistite, čo funguje so systémom Windows 7 a vyhľadajte priame prepojenia na ovládače, aktualizácie a súbory na prevzatie.

Ďalej: Informácie o možnostiach inovácie pre systém Windows 7.

Identifikácia článku: MSW700008