Inovácia zo systému Windows XP na systém Windows 7


Dôrazne odporúčame vytlačiť si tento kurz. Počítač sa počas inštalácie systému Windows 7 reštartuje, takže vytlačená kópia vám pomôže postupovať podľa krokov tohto procesu aj v prípade, že sa nebudete môcť vrátiť na túto webovú stránku.

Pozrite si video a získajte ďalšie informácie o inovácii zo systému Windows XP na systém Windows 7. (3:07)

Úvod

Ak chcete inovovať počítač zo systému Windows XP na systém Windows 7, počas inštalácie systému Windows 7 budete musieť vybrať možnosť Vlastná. Pri vlastnej inštalácii sa nezachovajú vaše programy, súbory ani nastavenia. Takáto inštalácia sa preto niekedy nazýva „čistá“.

Vlastná inštalácia je zložitejšia a jej dokončenie môže niekedy trvať aj niekoľko hodín. Vytvorili sme tento kurz pozostávajúci z piatich krokov, ktorý obsahuje pokyny pre jednotlivé kroky celého procesu.

Predpoklady

  • Externý pevný disk. Pred inštaláciou systému Windows 7 je potrebné presunúť svoje súbory z počítača. Na zjednodušenie tohto postupu odporúčame prevziať bezplatný nástroj Windows Jednoduchá migrácia, ktorý bude vyžadovať externý pevný disk. Disky sú k dispozícii v obchodoch s elektronikou a kancelárskymi potrebami a predstavujú jednoduchý spôsob rozšírenia ukladacieho priestoru počítača.

  • Pôvodné inštalačné disky alebo inštalačné súbory programov, ktoré chcete používať so systémom Windows 7. Po inštalácii systému Windows 7 budete musieť ručne preinštalovať programy. Po spustení nástroja Windows Jednoduchá migrácia získate správu so zoznamom programov, ktoré aktuálne používate so systémom Windows XP.

32-bitová alebo 64-bitová verzia systému: Ktorú verziu systému Windows 7 nainštalovať?

Inštalačný balík systému Windows 7 obsahuje disky s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou. 64-bitové operačné systémy dokážu pracovať s väčším objemom pamäte (spravidla so 4 GB pamäte RAM alebo viac) efektívnejšie než 32-bitové operačné systémy. Všetky počítače však nie sú kompatibilné so 64-bitovými systémami. Ďalšie informácie nájdete v téme 32-bitová a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky

Pravdepodobne budete potrebovať 32-bitovú verziu, ak sa však chcete uistiť, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a vyberte položku Vlastnosti.

  • Ak sa nezobrazuje text „Vydanie x64“, používate 32-bitovú verziu systému Windows XP. V kroku 1 tohto kurzu sa dozviete, ako spustiť nástroj Poradca pre inováciu na systém Windows 7, ktorý dokáže zistiť, či sa v počítači dá použiť 64-bitová verzia systému Windows 7.

  • Ak sa v okne Systém zobrazuje text „Vydanie x64“, používate 64-bitovú verziu systému Windows XP a môžete používať 64-bitovú verziu systému Windows 7.

Ďalej: Prevezmite a spustite nástroj Poradca pre inováciu na systém Windows 7.

Identifikácia článku: MSW700004