Video: Používanie funkcie Windows Touch

Pozrite si toto video a naučte sa používať dotykovú technológiu Windows Touch. (3:55)