Video: Používanie režimu Windows XP Mode

Dôležité upozornenie

  • 8. apríla 2014 prestáva byť k dispozícii technická podpora pre Windows XP a Windows XP Mode vrátane aktualizácií, ktoré pomáhajú chrániť počítač. Znamená to, že ak budete používať Windows XP alebo ak budete používať Windows XP Mode v počítači so systémom Windows 7 aj po skončení podpory, počítač môže byť menej odolný voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Ak teda chcete zachovať zabezpečenie počítača so systémom Windows 7 aj po 8. apríli 2014, odporúčame vám používať Windows XP Mode iba v prípade, ak je počítač odpojený od internetu. Získajte ďalšie informácie o ukončení podpory pre Windows XP.