Inštalácia a používanie režimu Windows XP Mode v systéme Windows 7

Dôležité

 • Od 8. apríla 2014 už pre systém Windows XP a režim Windows XP Mode nie je k dispozícii technická podpora vrátane aktualizácií, ktoré pomáhajú chrániť váš počítač. Znamená to, že ak po ukončení poskytovania podpory budete naďalej používať systém Windows XP alebo používať režim Windows XP Mode v počítači so systémom Windows 7, môže byť vás počítač nedostatočne zabezpečený voči bezpečnostným rizikám a vírusom. Na to, aby váš počítač so systémom Windows 7 zostal zabezpečený aj po ukončení poskytovania technickej podpory, odporúčame používať režim Windows XP Mode len vtedy, keď je počítač odpojený od internetu. Ďalšie informácie o ukončení poskytovania technickej podpory pre systém Windows XP.

Pomocou režimu Windows XP Mode môžete spúšťať programy navrhnuté pre systém Windows XP v počítačoch s vydaniami Professional, Enterprise alebo Ultimate systému Windows 7. Režim Windows XP Mode nie je podporovaný v systéme Windows 8.

Program v režime Windows XP Mode a program v systéme Windows 7
Programy fungujú v režime Windows XP Mode aj v systéme Windows 7.

Ako funguje režim Windows XP Mode?

Režim Windows XP Mode funguje dvoma spôsobmi – ako virtuálny operačný systém a ako metóda otvárania programov v rámci systému Windows 7. Spúšťa sa v samostatnom okne na pracovnej ploche systému Windows 7, takmer ako program, až na to, že ide o plne funkčnú verziu systému Windows XP. V režime Windows XP Mode máte prístup k fyzickej jednotke CD/DVD počítača, môžete inštalovať programy, ukladať súbory a vykonávať ďalšie úlohy, ako keby ste používali počítač so systémom Windows XP.

Pri inštalácii programu v režime Windows XP Mode sa program zobrazuje v zozname programov v režime Windows XP Mode aj v zozname programov systému Windows 7, takže ho možno otvoriť priamo zo systému Windows 7.

Zobrazenie programov ponuky Štart v systéme Windows 7 nainštalovaných v režime Windows XP Mode
Programy nainštalované v ponuke Štart v režime Windows XP Mode v systéme Windows 7

Poznámky

 • Väčšina programov kompatibilných so systémami Windows Vista a Windows XP funguje dobre aj v systéme Windows 7. Ak nejaký program nefunguje, skúste najskôr použiť Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov. Je súčasťou všetkých vydaní systému Windows 7. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie Sprievodcu kompatibilitou programu.

 • Niektorý hardvér a zariadenia, ktoré fungujú v systéme Windows 7, nemusia byť rozpoznané alebo nemusia fungovať v režime Windows XP Mode.

 • Režim Windows XP Mode bol primárne navrhnutý na to, aby pomohol podnikom pri prechode zo systému Windows XP na systém Windows 7. Nie je optimalizovaný na programy náročné na grafiku, ako sú hry 3D, a nehodí sa ani na programy s hardvérovými požiadavkami, ako sú napríklad televízne karty.

 • Ak v režime Windows XP Mode prehrávate hudbu alebo video pomocou prehrávača Windows Media Player a chcete maximalizovať alebo minimalizovať okno režimu Windows XP Mode, v prehrávači Windows Media Player sa zastaví prehrávanie. Ak chcete obnoviť prehrávanie, kliknite na tlačidlo PrehraťTlačidlo Prehrať v prehrávači Windows Media Player.

Skôr ako začnete

Ak chcete používať režim Windows XP Mode, uistite sa, že váš počítač spĺňa určité systémové požiadavky, v opačnom prípade program Windows Virtual PC a režim Windows XP Mode nebudú fungovať správne, aj keby ich bolo možné prevziať a nainštalovať. Pred začiatkom vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Uistite sa, že používate systém Windows 7 Professional, Enterprise alebo Ultimate. Ak chcete zistiť, ktoré vydanie systému Windows 7 používate, kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Zistite, či procesor počítača podporuje virtualizáciu s podporou hardvéru. Ak to chcete zistiť, prevezmite a spustite nástroj Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool.

  • Ak sa zobrazí hlásenie This computer is configured with hardware-assisted virtualization (Tento počítač podporuje virtualizáciu s podporou hardvéru), môžete používať programWindows Virtual PC a režim Windows XP Mode. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie There is no hardware-assisted virtualization support in the system (V systéme sa nenachádza podpora pre virtualizáciu s podporou hardvéru), procesor počítača nepodporuje virtualizáciu s podporou hardvéru. Režim Windows XP Mode môžete používať tak, že si nainštalujete aktualizáciu systému Windows 7. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa pokuse o použitie režimu Windows XP Mode a technológie Windows Virtual PC zobrazilo chybové hlásenie týkajúce sa virtualizácie s podporou hardvéru (HAV)?. Majte na pamäti, že režim XP Mode bude oveľa lepšie fungovať v prípade, že počítač podporuje virtualizáciu s podporou hardvéru.

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie Hardware-assisted virtualization is disabled (Virtualizácia s podporou hardvéru je vypnutá), počítač podporuje virtualizáciu s podporou hardvéru, treba ju však zapnúť pomocou zmeny nastavenia systému BIOS počítača. Postupy zapnutia nastavení virtualizácie v systéme BIOS počítača sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu systému BIOS. Informácie nájdete v dokumentácii k počítaču alebo na webovej lokalite výrobcu počítača.

Upozornenie

 • Pri zmene nastavení systému BIOS postupujte opatrne. Rozhranie systému BIOS je navrhnuté pre pokročilých používateľov. Po zmene niektorých nastavení sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Systém BIOS: Najčastejšie otázky.

Inštalácia a používanie režimu Windows XP Mode

Ak chcete používať režim Windows XP Mode, je potrebné prevziať a nainštalovať režim Windows XP Mode a program Windows Virtual PC, ktorý spúšťa virtuálne operačné systémy v počítači.

Po inštalácii programu v režime Windows XP Mode sa program sprístupní na používanie v režime Windows XP Mode aj v systéme Windows 7.

Režim Windows XP Mode má rovnaký životný cyklus ako systém Windows XP – poskytovanie rozšírenej technickej podpory sa skončí 8. apríla 2014. Ďalšie informácie o ukončení poskytovania technickej podpory pre systém Windows XP.

Zobraziť všetko

Prevzatie a inštalácia režimu Windows XP Mode

 1. Prejdite na stránku režimu Windows XP Mode v Stredisku pre prevzatie softvéru.

 2. V časti Rýchle podrobnosti vyberte jazyk.

 3. Kliknite na položku Pokračovať a podľa pokynov na obrazovke overte platnosť svojej kópie systému Windows 7.

 4. Vyberte verziu režimu Windows XP Mode, ktorú chcete nainštalovať, a kliknite na položku Inštalovať.

  Poznámka: Verzie režimu Windows XP Mode_N neobsahujú prehrávač Windows Media Player.

 5. Na paneli hlásení prehľadávača kliknite na tlačidlo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 6. Po dokončení nastavenia kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Prevzatie a inštalácia programu Windows Virtual PC

 1. Prejdite na stránku programu Windows Virtual PC v Stredisku pre prevzatie softvéru

 2. V časti Rýchle podrobnosti vyberte jazyk.

 3. Kliknite na položku Pokračovať a podľa pokynov na obrazovke overte platnosť svojej kópie systému Windows 7.

 4. Vyberte verziu programu Windows Virtual PC, ktorú chcete nainštalovať, a kliknite na položku Inštalovať.

  Poznámka: Verzia x64 funguje so 64-bitovými verziami systému Windows 7. Verzia x86 funguje s 32-bitovými verziami systému Windows 7. Ak chcete zistiť, či v počítači používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows 7, kliknite na tlačidlo Štart, Tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti. Informácie o 32- alebo 64-bitovom systéme sa zobrazujú vedľa položky Typ systému.
 5. Na paneli hlásení prehľadávača kliknite na tlačidlo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 6. Ak chcete nainštalovať aktualizáciu pre systém Windows (KB958559), kliknite na položku Áno.

 7. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo Súhlasím.

 8. Po dokončení inštalácie kliknutím na tlačidlo Reštartovať teraz reštartujte počítač.

Nastavenie režimu Windows XP Mode na prvé použitie

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položky Všetky programy, Windows Virtual PC a Windows XP Mode.
  Položky Windows Virtual PC a Windows XP v zozname programov
  Položky Windows Virtual PC a Windows XP v zozname programov
 2. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke Inštalačný priečinok a poverenia vyjadrite súhlas s predvoleným umiestnením, kde budú uložené súbory režimu Windows XP Mode, prípadne vyberte nové umiestnenie.

 4. Zadajte heslo a opätovným zadaním ho potvrďte. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Pomôžte chrániť počítač vyberte, či chcete počítač chrániť zapnutím automatických aktualizácií, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na možnosť Spustiť nastavenie.

  Po dokončení inštalácie sa režim Windows XP Mode otvorí v samostatnom okne.

Upozornenie

 • V režime Windows XP Mode sa nenachádza antivírusový softvér. Aj keď máte v počítači so systémom Windows 7 nainštalovaný antivírusový softvér, mali by ste ho nainštalovať aj v režime Windows XP Mode, aby bol počítač chránený pred vírusmi.

Inštalácia a používanie programu v režime Windows XP Mode

 1. V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart a potom kliknite na položky Všetky programy, Windows Virtual PCWindows XP Mode.
 2. V režime Windows XP Mode vložte do jednotky CD/DVD počítača inštalačný disk programu alebo vyhľadajte inštalačný súbor programu, otvorte ho a nainštalujte podľa pokynov.

  Postup inštalácie programu v režime Windows XP Mode
  Inštalácia programu v režime Windows XP Mode
 3. Kliknite na tlačidlo ZavrieťTlačidlo zatvorenia v hornej časti okna režimu Windows XP Mode.
 4. V systéme Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, kliknite na položky Windows Virtual PC, Aplikácie režimu Windows XP Mode a potom kliknite na program, ktorý chcete otvoriť.

  Poznámka

  • Ak je okno režimu Windows XP Mode pri pokuse o otvorenie programu v režime Windows XP Mode zo systému Windows 7, otvorené, zobrazí sa výzva na zatvorenie virtuálneho počítača. Pred zatvorením režimu Windows XP Mode sa uistite, že ste uložili všetky údaje, ktoré chcete v tomto režime uchovať.

Identifikácia článku: MSW700017