Zmena prezentácie na pozadí pracovnej plochy

Do aktuálnej prezentácie na pozadí pracovnej plochy môžete pridať nové obrázky, môžete z nej odstrániť obrázky, môžete zmeniť jej nastavenie alebo ju môžete vypnúť. Informácie o vytváraní prezentácie nájdete v téme Vytvorenie prezentácie na pozadí pracovnej plochy.

Pozrite si toto video a naučte sa upravovať prezentácie prebiehajúce na pozadí pracovnej plochy (1:42)

Pridanie obrázkov do aktuálnej prezentácie

Skontrolujte, či sa všetky obrázky, ktoré chcete pridať, nachádzajú v tom istom priečinku ako aktuálne obrázky prezentácie.

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

 2. Ak sa obrázky prezentácie nezobrazujú, kliknutím na zoznam Umiestnenie obrázka zobrazte ostatné kategórie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte v počítači priečinok, v ktorom sa nachádzajú obrázky prezentácie.

  Obrázok ponuky Umiestnenie obrázka
  Hľadanie obrázkov v ďalších umiestneniach v počítači
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ukážte na každý obrázok, ktorý chcete pridať do prezentácie, začiarknite jeho políčko a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

   Poznámka

   • Ak pri hľadaní obrázkov, ktoré chcete pridať, prejdete do určitého priečinka v počítači, všetky obrázky v tomto priečinku budú automaticky vybraté. Ak nechcete zahrnúť všetky obrázky do prezentácie, kliknite na položku Vymazať všetky, po jednom vyberte všetky obrázky, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

   Obrázok s jedným nevybratým obrázkom v skupine vybratých obrázkov
   Ak chcete pridať určitý obrázok do prezentácie, ukážte na tento obrázok a potom začiarknite jeho políčko.
  • Stlačte kláves Ctrl a podržte ho stlačený, kliknite na každý obrázok, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. V prezentácii sa zobrazia iba vybraté obrázky.

  Poznámka

  • Ak sú vybraté všetky obrázky v priečinku, do prezentácie sa automaticky pridajú aj všetky nové obrázky, ktoré pridáte do tohto priečinka.

Odstránenie obrázkov z prezentácie

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

  Ak sa aktuálne obrázky prezentácie nachádzajú v inom umiestnení, kliknite na správne umiestnenie v zozname Umiestnenie obrázka, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádzajú obrázky prezentácie.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ukážte na každý obrázok, ktorý chcete odstrániť z prezentácie, zrušte začiarknutie jeho políčka a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.

  • Stlačte kláves Ctrl a podržte ho stlačený, kliknite na každý obrázok, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. V prezentácii sa zobrazia iba vybraté obrázky.

  Poznámky

  • Nerušte začiarknutie pre ani jeden z obrázkov, ktoré chcete ponechať v prezentácii.

  • Zabezpečte, aby boli vybraté aspoň dva obrázky. Ak je vybratý iba jeden obrázok, prezentácia sa skončí a vybratý obrázok sa stane pozadím pracovnej plochy.

Prechod na ďalší obrázok v prezentácii

Na ďalší obrázok v prezentácii na pozadí pracovnej plochy môžete prejsť aj bez zmeny nastavenia prezentácie.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Ďalšie pozadie pracovnej plochy.

Zmena nastavenia prezentácie

Môžete upraviť polohu obrázka, čas zobrazovania jedného obrázka a nastavenie náhodného výberu obrázkov prezentácie.

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

  Ak sa aktuálne obrázky prezentácie nachádzajú v inom umiestnení, kliknite na správne umiestnenie v zozname Umiestnenie obrázka, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádzajú obrázky prezentácie.

 2. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • V zozname Umiestnenie obrázka kliknite na položku na orezanie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na prispôsobenie obrázkov veľkosti obrazovky, na roztiahnutie obrázkov tak, aby zaplnili celú obrazovku, na dlaždicové usporiadanie obrázkov alebo na umiestňovanie obrázkov do stredu obrazovky.

  • Kliknutím na určitú položku v zozname Zmeniť obrázok každých vyberte, ako rýchlo sa majú striedať obrázky v prezentácii.

  • Ak chcete, aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí, začiarknite políčko Náhodný výber.

 3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť zmeny uložte nové nastavenie.

Prehrávanie prezentácie počas napájania prenosného počítača z batérie

Prezentácia na pozadí pracovnej plochy sa podľa predvoleného nastavenia pozastaví, keď je prenosný počítač napájaný z batérie, aby batéria dlhšie vydržala. Ak chcete mať spustenú prezentáciu aj vtedy, keď prenosný počítač nie je pripojený do siete, zmeňte nastavenia plánu napájania.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Vedľa aktívneho plánu napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenia rozbaľte položku Nastavenie pozadia pracovnej plochy a potom rozbaľte položku Prezentácia. Kliknite na položku Z batérie, kliknite na šípku a potom na položku Dostupné, nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Pri prehrávaní prezentácie počas napájania prenosného počítača z batérie môže batéria kratšie vydržať.

Vypnutie prezentácie

 1. Otvorte ovládací panel Pozadie pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následný kliknutím na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Zmeniť pozadie pracovnej plochy.

 2. Kliknutím na jeden obrázok alebo na jednu farbu nastavte túto položku ako pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na položku Uložiť zmeny.