Centrum akcií

Centrum akcií vám môže pomôcť pri bezproblémovom používaní systému Windows – v tomto videu sa dozviete, ako na to.

Chcete mať väčšiu kontrolu nad kontextovými hláseniami? Vďaka Centru akcií sa môžete rozhodnúť, ktoré upozornenia systému Windows 7 sa majú zobraziť a ktoré nie.

Centrum akcií konsoliduje upozornenia od hlavných funkcií údržby a zabezpečenia systému Windows vrátane funkcie Hlásenie chýb systému Windows, programu Windows Defender a kontroly používateľských kont. Ak systém Windows vyžaduje vašu pozornosť, na paneli úloh sa zobrazí ikona Centra akcií. Keď na ňu kliknete, zobrazia sa výstrahy a navrhované riešenia pre všetky problémy. Svoje voľby môžete doladiť prostredníctvom panela úloh.