Zálohovanie a obnovenie

Pozrite si toto video a oboznámte sa s programom Zálohovanie a obnovenie.

Zálohovanie a obnovenie vylepšené pre systém Windows 7 vytvára bezpečnostné kópie najdôležitejších osobných súborov, takže ste vždy pripravení na to najhoršie.

Môžete povoliť, aby systém Windows rozhodol, čo sa bude zálohovať, alebo sami vyberte jednotlivé priečinky, knižnice a jednotky. Systém Windows dokáže zálohovať súbory na základe ľubovoľne zvoleného plánu. Jednoducho ho nastavte a hneď ho môžete aj zabudnúť.

Zálohovať môžete na inú jednotku alebo disk DVD. Ak používate vydania Professional alebo Ultimate systému Windows 7, môžete zálohovať súbory aj v sieti.