Internet Explorer

Obrázok zoznamov odkazov
Program Internet Explorer 9 je navrhnutý tak, aby účinnejšie spolupracoval so systémom Windows 7. Zoznamy odkazov zjednodušujú prístup k obľúbeným lokalitám.

Program Internet Explorer 8, ktorý sa dodáva so systémom Windows 7, prichádza s inteligentnými novými funkciami, ako sú napríklad návrhy na vyhľadávanie, urýchľovače a oblasti Web Slice, aby ste mohli rýchlo prejsť na hľadanú webovú lokalitu a jednoducho si udržali prehľad o obsahu na lokalitách, na ktorých sa tento obsah rýchlo mení.

Ak uvažujete o prechode na ďalšiu verziu, prehľadávač Internet Explorer 9 je teraz k dispozícii na prevzatie. Je rýchly, poskytuje rýchlu odozvu a je navrhnutý tak, aby umožnil webovým lokalitám vyniknúť. Prečítajte si o niektorých najdôležitejších funkciách prehľadávača Internet Explorer 9. Ak chcete získať podrobnosti a program si prevziať, navštívte domovskú stránku prehľadávača Internet Explorer 9.

Zlepšený výkon

Prehľadávač Internet Explorer 9 účinne využíva funkcie hardvéru osobného počítača a bez problémov spolupracuje so systémom Windows 7, a tak je rýchly po všetkých stránkach, ponúka plynulé video a čistú a ohromujúcu grafiku. Prehľadávač Internet Explorer 9 sa okrem toho rýchlejšie inštaluje, takže nemusíte čakať, aby ste ho mohli spustiť a začať prehľadávať.

Zjednodušené ovládacie prvky

Rozhranie nového prehľadávača je zjednodušené a zvýrazňuje to, čo najčastejšie používate, ako napríklad tlačidlo Dozadu, aby tak upriamilo vašu pozornosť na lokality. Panel s adresou a panel hľadania sa zlúčili do jedného mimoriadne užitočného poľa a automatické dokončovanie vám pomáha rýchlejšie prejsť tam, kam sa chcete dostať. A namiesto viacerých ponúk je tu len jedna.

Pripnuté lokality

Prostredníctvom funkcie Pripnuté lokality môžete prejsť na svoje obľúbené lokality priamo z panela úloh systému Windows 7. Stačí kliknúť na ikonu naľavo od webovej adresy a myšou ju presunúť na panel úloh. Lokalita sa zobrazí ako tlačidlo spolu s pripnutými programami. Ak chcete prejsť na lokalitu, stačí, ak kliknete na túto ikonu.

Vstavaná ochrana

Internet je plný neustále sa meniacich hrozieb pre zabezpečenie – od pokusov o neoprávnené získavanie údajov až po škodlivé súčasti na prevzatie. Filter SmartScreen v prehľadávači Internet Explorer 9 je navrhnutý tak, aby vám pomáhal chrániť sa pred malvérom, rizikovými preberanými programami a podvodnými webovými lokalitami, a mohli ste tak prehľadávať web s dôverou.