Skicár

Tento vyskúšaný a spoľahlivý program sa teraz používa ešte jednoduchšie a jeho používanie je zábavnejšie. Nové realistické digitálne štetce vaše obrázky oživia, či už maľujete vodovými farbami, kreslíte pastelkami alebo kaligrafickými štetcami. Nový pás s nástrojmi (pás v hornej časti okna, na ktorom sa zobrazuje, čo možno s programom robiť) zobrazuje možnosti viditeľne, nie v ponukách.

Program Skicár môžete používať aj pomocou dotyku, takže ak vlastníte počítač s dotykovou obrazovkou, o chvíľu budete kresliť prstom priamo na obrazovke. Môžete použiť aj dva prsty a nakresliť dve rôzne čiary.

Obrázok programu Windows Paint
Nový program Skicár: vodové farby, pastelky a kreslenie prstom.