Funkcia Prichytiť

Pozrite si funkciu Prichytiť v akcii.

Funkcia Prichytiť je nový rýchly a zábavný spôsob zmeny veľkosti otvorených okien ich jednoduchým presunutím k okrajom obrazovky.

Podľa toho, kam ho potiahnete, môžete okno rozšíriť vodorovne alebo zvisle, na celú obrazovku alebo pozdĺž iného okna. Funkcia Prichytiť umožňuje čítanie, organizovanie a porovnávanie okien. Máte už predstavu?

Ak vás zaujala funkcia Prichytiť, pozrite si informácie o dvoch nových súvisiacich funkciách: Peek a Shake.