Vylepšenia pre počítače Tablet PC

Systém Windows 7 prináša niekoľko zlepšení pre ľudí, ktorí neradi používajú myš a klávesnicu. Dostupné sú iba vo vydaniach Home Premium, Professional, Ultimate a Enterprise systému Windows 7.

Matematika na tablete

Konečne môžete na hodine matematiky zapisovať poznámky na tablete: Nový panel pre matematické vstupy rozozná rukou písané matematické výrazy. Keď sa v počítači rozpozná rovnica, môžete ju vložiť do programu na spracovanie textu alebo na výpočty.

Obrázok panela pre matematické vstupy
Nový panel pre matematické vstupy rozozná rukou písané vzorce.

Dokonalejšie pero

V systéme Windows 7 je rozpoznávanie rukou písaného textu rýchlejšie a presnejšie. Vydanie Windows 7 Ultimate podporuje viacero jazykov vrátane nových pokrokov pre východoázijské systémy písma. Ak chcete, aby bolo možné rozpoznať vaše písmo v konkrétnom jazyku, musí byť v počítači Tablet PC nainštalovaný nástroj na rozpoznávanie rukou písaného textu. Je možné ho získať prevzatím zodpovedajúceho jazykového balíka z lokality Windows Update.

Prispôsobené vlastné slovníky pomáhajú pri rozpoznávaní špeciálnych výrazov (napríklad medicínskych a technických) a funkcia dokončovania textu urýchľuje proces zapisovania poznámok.

Obrázok textu zadaného perom
Píšte poznámky rýchlosťou svetla pomocou lepšieho pera.

Dotyk a akcia

Možnosť viacdotykového ovládania (ak je k dispozícii správny hardvér) umožňuje používanie aj bez pera. Kliknúť pravým tlačidlom, posúvať sa na ploche a pracovať s obrázkami môžete pomocou prstov.

Gestá sú intuitívne: stlačenie a podržanie znamená kliknutie pravým tlačidlom, posúvanie prstov od seba vzdialenie a posunutie k sebe naopak priblíženie, rýchlym pohybom prsta stránku posuniete a dotyk prstami na dvoch miestach a ich otáčanie umožní otočenie obrázka.

Obrázok dotyku
Dotyková technológia je dostupná na niektorých počítačoch Tablet PC.