Windows Connect Now

Technológia Windows Connect Now umožňuje jednoduchšie nastavenie bezdrôtovej siete doma aj v práci.

Pri prvom pripojení ku kompatibilnému bezdrôtovému smerovaču sa v systéme Windows zobrazia všetky potrebné kroky inštalácie vrátane pomenovania siete a zapnutia funkcií zabezpečenia smerovača. (Ak chcete nájsť kompatibilný model, hľadajte logo Compatible with Windows 7 alebo navštívte webovú lokalitu strediska Windows 7 Compatibility Center.)

Technológia Windows Connect Now vás odbremení od povinnosti pamätať si sieťové poverenia pri pripájaní nového počítača. Stačí na smerovači stlačiť tlačidlo WPS (Wi‑Fi Protected Setup) a sieťové nastavenia sa automaticky odošlú do počítača.

Obrázok technológie Windows Connect Now
Technológia Windows Connect Now zjednodušuje nastavenie bezdrôtového smerovača.