Inovácia zo systému Windows XP

Získanie pomoci pri inštalácii inovácie

Ak ste si už kúpili Windows 7 a potrebujete pomoc pri inovácii, môžete ju získať od miestneho poskytovateľa počítačových služieb alebo môžete postupovať podľa podrobných pokynov pre celý proces.

Stále váhate? Získajte informácie o inovácii na Windows 7

Ak uvažujete nad nákupom systému Windows 7, môžete si kúpiť nový počítač so systémom Windows 7 alebo môžete inovovať svoj aktuálny počítač.

Nákup nového počítača

Odporúčame vám vyskúšať Windows 7 v novom počítači.

Inovujte svoj súčasný počítač

Ak sa Windows 7 dá spustiť vo vašom aktuálnom počítači, môžete vykonať inováciu. Môžete použiť médiá na inováciu, musíte však vykonať vlastnú inštaláciu systému Windows 7, pri ktorej sa neuchovajú žiadne súbory, programy ani nastavenia.