Inovácia na systém Windows 7: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa systému Windows 7 vrátane informácií o kúpe, inštalácii a inovácii.

Zobraziť všetko

Ako možno získať systém Windows 7?

Systém Windows 7 možno zakúpiť v maloobchodnej predajni. Ak používate počítač netbook alebo iný počítač, ktorý nemá externú jednotku DVD, ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia systému Windows 7 do počítača netbook.

Sú softvér a zariadenia kompatibilné so systémom Windows 7?

Takmer všetky programy kompatibilné so systémom Windows Vista a väčšina programov systému Windows XP v systéme Windows 7 riadne fungujú. Ak program napísaný pre staršiu verziu systému Windows nefunguje správne, je možné zmeniť pre tento program nastavenie kompatibility. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows.

Mnohé zariadenia kompatibilné so systémami Windows XP alebo Windows Vista budú fungovať aj so systémom Windows 7. Ak chcete zistiť, či bude program alebo zariadenie so systémom Windows 7 fungovať, navštívte lokalitu Windows Compatibility Center.

Aký je rozdiel medzi vydaním inovácie a úplným vydaním systému Windows 7?

Pri kúpe systému Windows 7 sa môžete rozhodnúť, či máte záujem o vydanie inovácie alebo o úplné vydanie. Vydanie inovácie aj úplné vydanie obsahujú rovnaké funkcie. V rámci vydania inovácie sa vyžaduje, aby pred inštaláciou systému Windows 7 bol v počítači nainštalovaný systém Windows XP alebo Windows Vista. Úplné vydania nevyžadujú nainštalované predchádzajúce verzie systému Windows v počítači.

Poznámka

  • Na inováciu operačného systému staršieho ako Windows XP (napríklad Windows 95 alebo Windows 2000) bude potrebné zakúpiť úplné vydanie systému Windows 7 a vykonať vlastnú inštaláciu.

Čo je inštalácia inovácie?

V rámci inštalácie inovácie sa nahradí súčasná verzia systému Windows verziou Windows 7. Súbory, nastavenia a programy nainštalované v počítači sa zachovajú. Inštaláciu inovácie je možné vykonať pomocou vydania inovácie alebo úplného vydania systému Windows 7.

Čo je vlastná (čistá) inštalácia?

Vlastná inštalácia nahrádza súčasnú verziu systému Windows systémom Windows 7, ale neuchováva súbory, nastavenia ani programy (preto sa jej často hovorí čistá inštalácia). Pokyny na inštaláciu nájdete v téme Inovácia zo systému Windows Vista na Windows 7 (vlastná inštalácia). Vlastnú inštaláciu je možné vykonať pomocou vydania inovácie alebo úplného vydania systému Windows 7.

Stratia sa po inštalácii systému Windows 7 súbory, programy alebo nastavenia?

Pri inštalácii inovácie systému Windows 7 sa súbory, programy aj nastavenia zachovajú. Pri vlastnej (čistej) inštalácii sa programy, súbory ani nastavenia nezachovajú. Nezabudnite svoje súbory a ostatné informácie pred vlastnou inštaláciou systému Windows 7 zálohovať. Bude tiež potrebné programy manuálne preinštalovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Mám počítač so systémom Windows XP. Môžem si kúpiť vydanie inovácie na systém Windows 7?

Áno, môžete si zakúpiť vydanie inovácie na systém Windows 7, bude však potrebné vykonať vlastnú inštaláciu. To znamená, že treba zálohovať všetky súbory do externého umiestnenia a získať inštalačné disky alebo inštalačné súbory programov, ktoré chcete používať so systémom Windows 7. Podrobné pokyny nájdete v téme Inovácia z Windowsu XP na Windows 7.

Mám počítač so systémom Windows Vista. Môžem si kúpiť vydanie inovácie na systém Windows 7?

Áno, môžete si zakúpiť vydanie inovácie na systém Windows 7. V niektorých prípadoch je možné na systém Windows 7 inovovať priamo, ale v ostatných prípadoch je potrebné vykonať vlastnú inštaláciu.

Ak máte systém Windows Vista, môžete si vybrať možnosť inovácie v prípade inštalácie zodpovedajúceho alebo vyššieho vydania systému Windows 7. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ktoré vydania systému Windows Vista možno priamo inovovať na systém Windows 7:

Ak používate toto vydanie systému Windows Vista
Môžete inovovať na toto vydanie systému Windows 7

Windows Vista Home Basic

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Business

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Ultimate

Windows 7 Ultimate

Poznámky

  • Ak máte 32-bitovú verziu systému Windows Vista a chcete nainštalovať 64-bitovú verziu systému Windows 7, bude potrebné vykonať vlastnú inštaláciu. Aj v prípade, ak máte 64-bitovú verziu systému Windows Vista a chcete nainštalovať 32-bitovú verziu systému Windows 7 (menej častý prípad), bude potrebné vykonať vlastnú inštaláciu. Podrobné pokyny na vykonanie vlastnej inštalácie nájdete v téme Inovácia zo systému Windows Vista na Windows 7 (vlastná inštalácia).

  • Na inováciu operačného systému staršieho ako Windows XP (napríklad Windows 95 alebo Windows 2000) bude potrebné zakúpiť úplné vydanie systému Windows 7 a vykonať vlastnú inštaláciu.

  • V Európskej únii (vrátane Chorvátska a Švajčiarska) a v Kórei vydá spoločnosť Microsoft vydania systému Windows 7, ktoré nebudú obsahovať niektoré funkcie, napríklad prehrávač Windows Media Player ani aplikáciu Windows Media Center. Inovácia na tieto vydania vyžaduje vlastnú inštaláciu.

  • Inovácia systému Windows Vista v jednom jazyku na systémWindows 7 v inom jazyku vyžaduje vlastnú inštaláciu.

Ako je možné inovovať z jedného vydania systému Windows 7 na iné vydanie systému Windows 7?

Do systému Windows 7 je možné inováciou na iné vydanie (napríklad inováciou zo systému Windows 7 Starter na systém Windows 7 Home Premium) pridať ďalšie funkcie. Na vykonanie inovácie je najprv potrebné zakúpiť v maloobchodnej predajni (podľa dostupnosti) kód inovácie a potom použiť službu Windows Anytime Upgrade. Ďalšie informácie nájdete v téme Inovácia na iné vydanie systému Windows 7 pomocou služby Windows Anytime Upgrade.

Je možné pomocou média na inováciu nainštalovať systém Windows 7 do počítača, v ktorom v súčasnosti nie je nainštalovaný systém Windows?

Médium na inováciu na systém Windows 7 bolo navrhnuté tak, aby ho bolo možné použiť v počítači s nainštalovaným systémom Windows XP alebo Windows Vista. Médium na inováciu je možné použiť na inštaláciu systému Windows 7 do počítača, v ktorom nie je nainštalovaný systém Windows XP, Windows Vista ani iná verzia systému Windows, ak sa počítač spustí (zavedie) z inštalačného disku alebo USB kľúča na inováciu na systém Windows 7 a vykoná sa vlastná inštalácia. Systém Windows 7 však nebude možné aktivovať a tým potvrdiť pravosť kópie systému Windows, čo spôsobí, že nebude možné použiť všetky funkcie. Ďalšie informácie nájdete v téme What is genuine Windows 7?

Ďalšie informácie o chybách pri aktivácii nájdete v témach Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key a Chyba aktivácie systému Windows 7: 0xC004F061. Všeobecné informácie o postupe pri aktivácii nájdete na webovej lokalite systému Windows.

Pred inštaláciou systému Windows 7 z média na inováciu sa odporúča nainštalovať systém Windows XP alebo Windows Vista. Skôr ako sa pokúsite nainštalovať systém Windows 7 z média na inováciu do počítača, v ktorom nie je nainštalovaný systém Windows, prečítajte si tému Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Je možné naformátovať pevný disk a potom nainštalovať systém Windows 7?

Ak ste zakúpili úplné vydanie systému Windows 7, môžete naformátovať pevný disk a následne nainštalovať systém Windows 7. Ak ste zakúpili verziu inovácie na systém Windows 7 a chcete naformátovať pevný disk, bude potrebné spustiť (alebo zaviesť) počítač z inštalačného disku alebo USB kľúča systému Windows 7 a vykonať vlastnú inštaláciu. Kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené) a naformátujte pevný disk. Na formátovanie pevného disku pred inštaláciou systému Windows 7 nepoužívajte program od iného výrobcu softvéru. Ak používate médium na inováciu a pred spustením procesu inštalácie ste naformátovali jednotku, kód Product Key nebude možné použiť na aktiváciu systému Windows 7. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows 7.

Aký je rozdiel medzi 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému?

64-bitové operačné systémy môžu vyžadovať viac pamäte RAM (4 GB a viac) ako 32-bitové operačné systémy. Môžu tak svižnejšie reagovať v situáciách, kedy je spustených veľa programov naraz. Všetky balíky maloobchodných vydaní systému Windows 7 (s výnimkou vydania Home Basic) obsahujú 32-bitový aj 64-bitový inštalačný disk. Ak chcete zistiť, či môže v počítači fungovať 64-bitová verzia systému Windows, prevezmite a nainštalujte Poradcu pre inováciu na systém Windows 7. Ďalšie informácie o 64-bitovej verzii systému Windows nájdete v téme Odhalenie tajomstva 64-bitovej verzie systému Windows.

Môžem inovovať 32-bitovú verziu systému Windows na 64-bitovú verziu?

Ak máte počítač s procesorom, ktorý podporuje 64-bitovú verziu, môžete nainštalovať 64-bitovú verziu systému Windows 7 aj napriek tomu, že aktuálne používate 32-bitovú verziu. Ak však chcete inštalovať 64-bitovú verziu systému Windows 7 do počítača, v ktorom sa aktuálne používa 32-bitová verzia, je potrebné najprv zálohovať súbory a následne počas inštalácie vybrať možnosť Vlastná. Potom bude potrebné obnoviť súbory a znova nainštalovať programy. Ďalšie informácie nájdete v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.