Obsah balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Balík Windows 7 Service Pack 1 (SP1) je dôležitá aktualizácia, ktorá zahŕňa predchádzajúce aktualizácie zabezpečenia, výkonu a stability pre systém Windows 7. Balík SP1 zahŕňa tiež nové vylepšenia funkcií a služieb systému Windows 7, ako napríklad vyššiu úroveň spoľahlivosti pri pripájaní k zvukovým zariadeniam HDMI, tlač pomocou zobrazovača XPS a obnovovanie predchádzajúcich priečinkov v programe Windows Prieskumník po reštartovaní.

Inštalácia balíka SP1 slúži na aktualizáciu systému Windows 7. Informácie o spôsobe získania balíka SP1 sa nachádzajú v téme Zistite, ako nainštalovať balík Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7.

Poznámky

  • Všeobecné informácie o balíkoch Service Pack sa nachádzajú na webovej stránke strediska balíkov Service Pack na webovej lokalite systému Windows.

  • Technické informácie o balíku SP1, ako napríklad poznámky k vydaniu a sprievodca zavádzaním balíka SP1, sa nachádzajú na webovej stránke prostriedkov balíka Windows 7 Service Pack 1 na webovej lokalite Microsoft TechNet.