Prečo je pri spustení systému Windows 7 obrazovka čierna?

Najčastejšou príčinou tohto problému sú problémy s grafickou kartou.

Vyskúšajte nasledujúce postupy na riešenie problémov v uvedenom poradí. Ak sa problém nepodarí odstrániť pomocou prvého uvedeného postupu, prejdite na ďalší postup v poradí.

Opätovná inštalácia ovládača videa

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť správcu úloh.

 2. Kliknite na kartu Procesy, kliknite na položku explorer.exe a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

 3. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Nová úloha (Spustiť).

 4. Do textového poľa Otvoriť zadajte výraz explorer.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca zariadení a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku Správca zariadení.
 6. Dvakrát kliknite na položku Zobrazovacie adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na svoje zobrazovacie zariadenie, kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača a potom postupujte podľa krokov v zobrazenom sprievodcovi.

Poznámka

 • Po preinštalovaní ovládača môže byť potrebné reštartovať počítač, aby sa inštalácia dokončila. Okrem toho bude možno potrebné aj upraviť rozlíšenie obrazovky na predchádzajúce nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Ak sa problém odstránil pomocou tohto postupu, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Ak sa neodstránil, prejdite na ďalší postup v poradí.

Kontrola problémov s databázou Registry

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť správcu úloh.

 2. Kliknite na kartu Procesy, kliknite na položku explorer.exe a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

 3. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Nová úloha (Spustiť)

  Do textového poľa Otvoriť zadajte výraz explorer.exe a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz regedit a potom vo výsledkoch hľadania kliknite na položku regedit.exe.
 5. Prejdite k nasledujúcemu kľúču databázy Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 6. Kliknutím vyberte kľúč WinLogon a potom na pravej table kliknite na položku Shell. Hodnota pre položku Shell v stĺpci Data by mala byť explorer.exe. Ak hodnota položky Shell nie je explorer.exe, dvakrát kliknite na položku Shell a potom do textového poľa Value data zadajte výraz explorer.exe a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zatvorte Editor databázy Registry a potom reštartujte počítač.

Ak sa problém odstránil pomocou tohto postupu, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky. Ak sa neodstránil, prejdite na ďalší postup v poradí.

Spustenie počítača v núdzovom režime a spustenie funkcie Obnovovanie systému

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť skôr, ako sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, počkajte, kým sa nezobrazí výzva na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnite alebo reštartujte.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou zvýraznite operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému pomocou klávesov so šípkami zvýraznite položku Núdzový režim a stlačte kláves Enter.

 4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu. Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim.

 5. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, do poľa hľadania zadajte slovné spojenie „obnovovanie systému“, kliknite na položku Obnovovanie systému a potom na položku Ďalej. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 6. Keď bude počítač fungovať podľa požiadaviek, vyberte bod obnovenia, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.

 7. Zvyčajným spôsobom reštartujte počítač.

Ak sa pomocou tohto postupu problém vyrieši, nie je potrebné vykonať ďalšie kroky. Ak nie, zopakujte postup a vyberte starší bod obnovenia (ak je nejaký k dispozícii). Ak sa problém napriek tomu nevyrieši, požiadajte o pomoc výrobcu počítača alebo oddelenie technickej podpory.