Postup pri inštalácii balíka Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7

Balík Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7 je dôležitou aktualizáciou, ktorá zahŕňa predchádzajúce aktualizácie zabezpečenia, výkonu a stability pre systém Windows 7. Inštaláciou balíka SP1 zostane systém Windows 7 aktuálny. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Obsah balíka Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Ako získať balík SP1

Odporúčaným (a najjednoduchším) spôsobom, ako získať balík SP1, je aktivovať automatické aktualizácie v ovládacom paneli služby Windows Update a počkať, kým systém Windows 7 nebude pripravený na inštaláciu balíka SP1. Inštalácia trvá približne 30 minút a asi v polovici inštalácie je potrebné počítač reštartovať.

Ak chcete zistiť, či už je balík SP1 pre systém Windows 7 nainštalovaný

 • Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak je balík Service Pack 1 uvedený v zozname Vydanie systému Windows, balík SP1 už je v počítači nainštalovaný.

Požiadavky na miesto na disku

Ak chcete nainštalovať balík SP1, je potrebný dostatok voľného miesta na disku (väčšina sa po inštalácii znovu uvoľní). Ďalšie informácie o uvoľňovaní miesta na disku sa nachádzajú v téme Stratégie na uvoľňovanie miesta na pevnom disku na webovej lokalite systému Windows.

Metóda inštalácieOdhadovaná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
Metóda inštalácie

Windows Update

Odhadovaná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
 • Počítače s procesorom x86 (32-bitové): 750 MB

 • Počítače s procesorom x64 (64-bitové): 1 050 MB

Metóda inštalácie

Prevzatie balíka SP1 z webovej lokality spoločnosti Microsoft

Odhadovaná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
 • Počítače s procesorom x86 (32-bitové): 4 100 MB

 • Počítače s procesorom x64 (64-bitové): 7 400 MB

Metóda inštalácie

Inštalácia balíka SP1 pomocou inštalačného disku DVD

Odhadovaná veľkosť potrebného voľného miesta na disku
 • Počítače s procesorom x86 (32-bitové): 4 100 MB

 • Počítače s procesorom x64 (64-bitové): 7 400 MB

Zobraziť všetko

Skôr ako začnete

Pred začatím inštalácie balíka SP1 vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak je v počítači nainštalovaná predbežná verzia balíka SP1, pred inštaláciou finálneho vydania verzie balíka SP1 je potrebné ju odinštalovať. Postupujte pritom podľa pokynov v časti Odinštalovanie balíka SP1 tejto témy.

 • Zálohujte dôležité súbory do externého umiestnenia, napríklad na externý pevný disk, disk DVD, disk CD, jednotku USB flash alebo do sieťového priečinka. Ďalšie informácie nájdete v článkoch o zálohovaní súborov a priečinkov na lokalite pomoci a technickej podpory.

 • Ak používate prenosný počítač, zapojte ho do elektrickej zásuvky a počas inštalácie ho neodpájajte ani nereštartujte.

 • Niektorý antivírusový softvér môže brániť inštalácii balíka SP1 alebo môže inštaláciu spomaľovať. Z toho dôvodu dočasne vypnite antivírusový softvér. Nezabudnite, že po vypnutí hrozia určité riziká, preto antivírusový softvér po inštalácii balíka Service Pack znovu zapnite.

Inštalácia balíka SP1 pomocou služby Windows Update (odporúča sa)

Ak je počítač nastavený na automatické inštalovanie aktualizácií, prostredníctvom služby Windows Update sa zobrazí výzva na inštaláciu balíka SP1. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nezobrazí výzva na inštaláciu balíka SP1, postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na Internet.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy kliknite na položku Windows Update.
 3. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Po vyhľadaní dôležitých aktualizácií kliknutím na prepojenie zobrazíte dostupné aktualizácie. Zo zoznamu aktualizácií vyberte možnosť Balík Service Pack pre systém Microsoft Windows (KB976932) a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 7. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa informácia o úspešnosti aktualizácie.

 8. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Poznámka

 • Ak sa balík SP1 v zozname nenachádza, možno bude potrebné pred inštaláciou balíka SP1 nainštalovať aj iné aktualizácie. Nainštalujte ostatné dôležité aktualizácie, vráťte sa na stránku Windows Update a potom znovu kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Prevzatie a inštalácia balíka SP1 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Ak sa vyskytnú problémy s prevzatím balíka Service Pack pomocou služby Windows Update, môžete prevziať balík SP1 ako samostatný inštalačný balík zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft a nainštalovať balík SP1 manuálne.

 1. Prejdite na webovú stránku Prevziať balík Service Pack 1 pre systém Windows 7 webovej lokality spoločnosti Microsoft a kliknite na položku Pokračovať.

 2. Podľa toho, či máte v počítači nainštalovanú 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows 7, vyberte 32-bitovú (x86) alebo 64-bitovú (x64) verziu balíka SP1 a potom kliknite na položku Prevziať.

  • Ak chcete zistiť, ktorú verziu systému používate, kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti. V časti Systém vedľa položky Typ systému sa zobrazuje operačný systém.
 3. Ak chcete balík SP1 nainštalovať okamžite, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete nainštalovať balík SP1 neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a prevezmite inštalačný súbor do počítača. Ak ste pripravení na inštaláciu balíka SP1, dvakrát kliknite na príslušný súbor.

 4. Na stránke Inštalácia balíka Service Pack 1 systému Windows 7 kliknite na položku Ďalej.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač sa môže počas inštalácie reštartovať.

 6. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa informácia o úspešnosti aktualizácie.

 7. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Inštalácia balíka SP1 pomocou inštalačného disku DVD

Od spoločnosti Microsoft si môžete objednať disk DVD, ktorý obsahuje balík SP1. Podľa toho, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows 7, je potrebné vybrať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka SP1. Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Získanie balíka Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7 na disku DVD na webovej lokalite systému Windows.

 • Ak chcete zistiť, ktorú verziu systému používate, kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti. V časti Systém vedľa položky Typ systému sa zobrazuje operačný systém.
 1. Vložte disk do počítača s aktuálnou verziou systému Windows 7. Automaticky sa zobrazí sprievodca inštaláciou balíka Windows Service Pack.

  Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, v ponuke Počítač kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, v ktorej sa nachádza inštalačný disk, a potom kliknite na položku Nainštalovať alebo spustiť program.
 2. Na stránke Inštalácia balíka Service Pack 1 systému Windows 7 kliknite na položku Ďalej.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač sa počas inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.

 4. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa správa s informáciou o úspešnosti aktualizácie.

 5. Ak ste vypli antivírusový softvér, znovu ho zapnite.

Odinštalovanie balíka SP1

Informácie o postupe pri odinštalovaní balíka Service Pack sa nachádzajú v téme Postup pri odinštalovaní balíka Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7 na webovej lokalite systému Windows.

Pomoc pri zabezpečení a aktualizácii počítača

Využívajte všetky dostupné možnosti, ktoré sa v systéme Windows ponúkajú na zabezpečenie a ochranu počítača, v maximálnej možnej miere:

 • Nainštalujte antivírusový program. Antivírusové programy vyhľadávajú vírusy, ktoré sa pokúšajú dostať do e-mailov, operačného systému alebo súborov. Pomáhajú tak pri ochrane počítača. Ak chcete vyhľadať antivírusový program, prejdite na webovú stránku s poskytovateľmi softvéru na zabezpečenie systému Windows na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Neotvárajte prílohy e-mailov. Mnohé vírusy sú priložené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e-mailu. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte. Programy Microsoft Outlook a Windows Live Mail pomáhajú blokovať potenciálne nebezpečné prílohy.

 • Používajte bránu firewall. Pomocou brány‌ Windows Firewall, ako aj pomocou každého iného programu brány firewall, sa zobrazia výstrahy pred hrozbami zabezpečenia. Dokážu blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé programy.

 • Používajte najnovšiu verziu programu Internet Explorer.Program Internet Explorer 8 obsahuje zlepšenia v oblasti zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ako sú napríklad filter SmartScreen alebo prehľadávanie v režime InPrivate. Pomocou nich sa chráni počítač a vy môžete prehľadávať web s väčšou dôverou. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke programu Internet Explorer na webovej lokalite systému Windows.

Poznámky

 • Všeobecné informácie o balíkoch Service Pack sa nachádzajú na webovej stránke strediska balíkov Service Pack na webovej lokalite systému Windows.

 • Technické informácie o balíku SP1, ako napríklad poznámky k vydaniu a sprievodca zavádzaním balíka SP1, sa nachádzajú na webovej stránke prostriedkov balíka Windows 7 Service Pack 1 na webovej lokalite Microsoft TechNet.