Ak chcete mať prehľad o webových lokalitách, ktoré často navštevujete, môžete si ich v programe Internet Explorer uložiť ako obľúbené. Obľúbené položky sú zdieľané medzi Internet Explorerom a Internet Explorerom v aplikácii klasickej pracovnej plochy, takže si ich môžete zobrazovať, pridávať alebo usporadúvať prostredníctvom panela s adresou aj prostredníctvom klasického zoznamu obľúbených položiek v Internet Exploreri v aplikácii pracovnej plochy.

Pridanie obľúbených položiek

Keď sa nachádzate na lokalite, ktorú chcete pridať medzi svoje obľúbené, potiahnite prstom od dolného okraja obrazovky nahor (alebo kliknite pravým tlačidlom myši), aby ste zobrazili príkazy aplikácie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, Tlačidlo Obľúbené položky, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené položky Pridať medzi obľúbené položky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať. Pridanie k obľúbeným položkám môžete vykonať aj stlačením klávesov Ctrl + D.

V prehľadávači pre aplikáciu klasickej pracovnej plochy tiež môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Obľúbené položky vedľa panela s adresou a potom ťuknúť alebo kliknúť na položku Pridať medzi obľúbené položky.

Zobrazenie obľúbených položiek

Ak chcete zobraziť obľúbené položky, potiahnite prstom nahor, aby ste zobrazili príkazy aplikácie, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky Tlačidlo Obľúbené položky. Ak máte obľúbené položky zorganizované v priečinkoch, ťuknite alebo kliknite na rozbaľovaciu ponuku Obľúbené položky a vyberte priečinok, ktorý chcete zobraziť. Ťuknutím alebo kliknutím na obľúbenú položku prejdete na jej lokalitu.

V klasickej verzii prehľadávača ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, ktoré sa nachádza vedľa panela s adresou, a zobrazte obľúbené položky. Ťuknutím alebo kliknutím na obľúbenú položku v zozname prejdete na jej lokalitu.

Zobraziť všetko

Usporiadanie obľúbených položiek do priečinkov

Ak svoje obľúbené položky usporiadate do priečinkov, budete v nich mať lepší prehľad. Napríklad spravodajské lokality môžete zoskupiť do priečinka „Denné spravodajstvo“ a lokality internetových obchodov do priečinka „Moje obchody“.

 1. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Internet Explorer na domovskej obrazovke otvorte Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky, aby ste zobrazili príkazy aplikácie, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky Tlačidlo Obľúbené položky.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené položky a potom na položku Nový priečinok.
 4. Zadajte názov priečinka a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Pri ďalšom pridávaní obľúbených položiek vyberte z rozbaľovacej ponuky tento (alebo iný) priečinok ešte predtým, ako ťuknete alebo kliknete na položku Pridať

Vytvorenie nových priečinkov v aplikácii pracovnej plochy

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky nachádzajúce sa vedľa panela s adresou.

 3. V rozbaľovacej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Zorganizovať obľúbené položky.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový priečinok a zadajte názov nového priečinka.

 5. Potiahnite uložené obľúbené položky do nového priečinka.

  Obľúbené položky a priečinky môžete upravovať aj pomocou príkazov Premenovať, Premiestniť a Odstrániť v dialógovom okne Zorganizovanie obľúbených položiek.

Abecedné zoradenie obľúbených položiek

V aplikácii pracovnej plochy ťuknite alebo kliknite v paneli úloh na ikonu Internet Explorer. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, stlačte a podržte (alebo kliknite pravým tlačidlom myši na) obľúbenú položku alebo priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zoradiť podľa názvu.

Export obľúbených položiek

Ak Internet Explorer používate vo viacerých počítačoch, môžete svoje obľúbené položky exportovať z jedného počítača a importovať do iného.

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 3. V rozbaľovacej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Import a export.

 4. V dialógovom okne Nastavenie importu a exportu vyberte položku Exportovať do súboru a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte položku Obľúbené položky a ľubovoľné ďalšie nastavenia, ktoré chcete exportovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte priečinky alebo obľúbené položky, ktoré chcete exportovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej. Internet Explorer automaticky exportuje všetky podpriečinky.

 7. V predvolenom nastavení vytvorí Internet Explorer súbor s názvom bookmark.htm v priečinku Documents. Ak chcete exportované obľúbené položky uložiť do iného umiestnenia, než je priečinok Documents (napríklad na disk alebo na USB kľúč), ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte inú jednotku. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

 8. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Import obľúbených položiek

Importujte obľúbené položky z jedného počítača na druhý.

 1. Otvorte aplikáciu pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 3. V rozbaľovacej ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Import a export.

 4. V dialógovom okne Nastavenie importu a exportu vyberte položku Importovať zo súboru a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte položku Obľúbené položky a ľubovoľné ďalšie nastavenia, ktoré chcete importovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Internet Explorer predvolene importuje položky zo súboru s názvom bookmark.htm nachádzajúcom sa v priečinku Documents. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej potvrďte import predvoleného priečinka alebo v Internet Exploreri nastavte import obľúbených položiek z iného umiestnenia. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor alebo zadajte umiestnenie a názov súboru na importovanie. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť importované obľúbené položky, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Importovať.

 8. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?