Zobrazuje sa na webovej stránke namiesto obrázka červený znak X (alebo iný zástupný symbol)? Dôvodom môže byť prerušené pripojenie, problém s kompatibilitou lokality a programu Internet Explorer alebo iný problém, ktorý je možné vyriešiť zmenou nastavení programu Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Väčšina obrázkov (ale nie všetky) je zobrazená

Ak sa problém zobrazenia týka konkrétneho obrázka alebo stránky, mali by sa niektoré obrázky na tejto lokalite alebo iných lokalitách zobraziť správne. Môžete vyskúšať tieto postupy:

 • Otvorte stránku v stonom počítači a pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto, kde by sa mal zobraziť obrázok (alebo ho stlačte a podržte). V rozbaľovacej ponuke potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť obrázok. Ak uvedený postup nepomohol, môže byť prerušené prepojenie na obrázok. Tento problém musí vyriešiť vlastník lokality.

 • Otvorte stránku v stolnom počítači a skúste zapnúť režim kompatibilného zobrazenia, ktorý vám pomôže zistiť, či zobrazovaniu obrázkov nebráni problém s kompatibilitou.

 • Pre danú lokalitu by ste mali skúsiť vypnúť Ochranu pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX. Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX pomáhajú ochrániť osobné údaje zablokovaním obrázkov alebo iného typu obsahu, ktorý by mohol ohroziť zabezpečenie alebo ochranu osobných údajov.

Obrázky sa nezobrazujú na žiadnej z webových lokalít

Ak nemôžete zobraziť obrázky na žiadnej lokalite, skontrolujte, či je v programe Internet Explorer nastavené zobrazovanie obrázkov, a potom sa pokúste odstrániť dočasné internetové súbory alebo vynulovať nastavenie programu Internet Explorer. Postup:

Nastavenie programu Internet Explorer na zobrazovanie obrázkov

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Rozšírené v časti Multimédiá ťuknite alebo kliknite na začiarkavacie políčko Zobraziť obrázky a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak to nepomôže, skúste vymazať dočasné internetové súbory.

Vymazanie dočasných internetových súborov

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Všeobecné v časti História prehľadávania ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania zrušte začiarknutie políčka Dočasné internetové súbory a súbory webových lokalít.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak to nepomôže, skúste vynulovať nastavenia zabezpečenia.

Vynulovanie nastavení zabezpečenia v programe Internet Explorer

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Zabezpečenie ťuknite alebo kliknite na položku Predvolená úroveň a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak žiaden z uvedených návrhov nepomôže, môžete skúsiť obnoviť predvolené nastavenia programu Internet Explorer.Potrebujete ďalšiu pomoc?