Príležitostne sa zobrazí chybové hlásenie s informáciou o tom, že sa vyskytol problém s certifikátom zabezpečenia webovej lokality. Certifikát lokality umožňuje Internet Exploreru vytvoriť zabezpečené pripojenie k lokalite. K chybám certifikátu dochádza vtedy, keď sa vyskytne problém s certifikátom alebo webovým serverom používajúcim certifikát. Upozornením na chyby certifikátov pomáha Internet Explorer účinnejšie chrániť informácie používateľa.

Čo znamená chyba certifikátu?

Chybové hlásenie Význam
Chybové hlásenie

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality bol zrušený

Význam

Tejto webovej lokalite by ste nemali dôverovať. To často znamená, že certifikát zabezpečenia webová lokalita získala alebo používa podvodom.

Chybové hlásenie

Adresa tejto webovej lokality sa nezhoduje s adresou v certifikáte zabezpečenia

Význam

Webová lokalita používa certifikát, ktorý bol vydaný pre inú webovú adresu. To sa môže vyskytnúť vtedy, keď spoločnosť vlastní viacero webových lokalít a používa na nich ten istý certifikát.

Chybové hlásenie

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality už nie je aktuálny

Význam

Aktuálny dátum je pred obdobím trvania platnosti certifikátu alebo po ňom. Na to, aby sa zachovala aktuálnosť certifikátov webových lokalít, ich certifikačná autorita musí obnoviť. Zastarané certifikáty môžu predstavovať riziko zabezpečenia.

Chybové hlásenie

Certifikát zabezpečenia tejto webovej lokality nepochádza z dôveryhodného zdroja

Význam

Certifikát vydala certifikačná autorita, ktorú Internet Explorer nerozpoznal. Lokality neoprávneného získavania údajov často používajú falošné certifikáty, ktoré spúšťajú túto chybu.

Chybové hlásenie

Internet Explorer zistil problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality

Význam

Internet Explorer zistil problém s certifikátom zabezpečenia, ktorý sa nezhoduje s inými chybami. Môže to byť spôsobené certifikátom, ktorý je poškodený, zmanipulovaný, napísaný v neznámom formáte alebo nečitateľný. Ak sa zobrazí táto chyba certifikátu, nemali by ste dôverovať identite lokality.

Je bezpečné ignorovať chybu certifikátu?

Certifikáty webových lokalít poskytujú identifikáciu daného webového servera. Ak certifikát obsahuje chybu, môže to znamenať, že pripojenie bolo zachytené alebo že webový server skresľuje svoju identitu. Ak ste si absolútne istí identitou webovej lokality, viete, že vaše pripojenie nebolo narušené, a rozumiete rizikám, môžete prejsť na danú webovú lokalitu Upozornenie certifikátu sa však neodporúča ignorovať.

Môžem prejsť na lokalitu, aj keď sa zobrazí chyba certifikátu?

Áno. Hoci sa to neodporúča, môžete na stránke s upozornením na chybu certifikátu kliknúť na položku Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa) a prejsť tak na danú webovú lokalitu. Ak ignorujete stránku s upozornením a prejdete na lokalitu, na ktorej sa nachádza certifikát s chybou, Internet Explorer si zapamätá certifikát, kým budete mať prehľadávač otvorený. Na lokalitu sa môžete opakovane vrátiť bez zobrazenia ďalšieho upozornenia na certifikát, kým Internet Explorer nespustíte znova.

Môžem vypnúť zobrazovanie chýb certifikátov?

Nie, v Internet Exploreri nie je možné vypnúť kontrolu certifikátov. Ak sa zobrazujú upozornenia na chyby certifikátu, znamená to, že navštevovaná webová lokalita má problémy s certifikátom a nejde o problém s Internet Explorerom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?