Zapamätanie hesiel pre webové lokality

Keď navštívite webovú lokalitu, ktorá vyžaduje prihlásenie do konta, ako napríklad e-mail, banková alebo obchodná lokalita, Internet Explorer sa vás opýta, či chcete, aby si lokalita pamätala vaše meno používateľa a heslo. Keď pri ďalšej návšteve lokality začnete zadávať svoje meno používateľa, Internet Explorer doplní ďalšie informácie o konte.

Ukladanie hesiel je v predvolenom nastavení Internet Explorera zapnuté, ukladanie hesiel však môžete zapnúť alebo vypnúť takto:

 1. Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Heslá nastavte položku Ponuka na ukladanie hesiel pri prihlásení na lokality na možnosť Zapnúť.

  Ak chcete ukladanie hesiel vypnúť, nastavte položku Ponuka na ukladanie hesiel pri prihlásení na lokality na možnosť Vypnúť.

Zapnutie ukladania hesiel na pracovnej ploche

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 4. Začiarknite políčko Mená a heslá používateľov vo formulároch a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete vypnúť ukladanie hesiel, zrušte začiarknutie políčka Mená a heslá používateľov vo formulároch.

Správa kont

Každé meno a heslo používateľa sa ukladá ako konto. Ak odstránite informácie o konte pre lokality uložené v Internet Exploreri, informácie budú odstránené z počítača. Ak chcete odstrániť informácie o konkrétnom konte, postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka

 • Ak používate verejný počítač, Internet Explorer sa vás opýta, či chcete uložiť heslá a mená používateľov. Možno si nebudete želať uložiť osobné prihlasovacie informácie vo verejných počítačoch.

 • Informácie o vašom konte sú zašifrované a uložené vo vašom počítači. Kontá používateľov ich navzájom nezdieľajú a iné aplikácie v počítači heslá nedokážu prečítať. Ak sa však v inom počítači prihlásite pomocou svojho konta Microsoft, na lokality sa budete môcť prihlásiť pomocou informácií o konte uložených v Internet Exploreri, pretože tieto informácie sa prenášajú medzi zariadeniami.

 • Keď uložíte prihlasovacie informácie pre lokalitu, ktorá zdieľa doménu s aplikáciou prevzatou z Windows Obchodu, Windows sa do tejto aplikácie prihlási automaticky.

Vyplnenie formulárov pomocou funkcie Automatické dokončovanie

Ak sa od vás pri činnostiach online vyžaduje na webových lokalitách zadávanie osobných informácií, napríklad dodacej alebo fakturačnej adresy, nástroj Automatické dokončovanie vám môže ušetriť čas tým, že dané formuláre automaticky vyplní. Keď pri ďalšej návšteve lokality s formulármi začnete zadávať informácie, Internet Explorer dokončí vyplnenie formulára na základe údajov zadaných predtým. Zapnutie funkcie Automatické dokončovanie:

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 4. Vyberte položku Formuláre, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Pomoc s ochranou osobných údajov pri používaní funkcie Automatické dokončovanie

Nástroj Automatické dokončovanie vám ušetrí čas tým, že si zapamätá heslá a iné informácie, ktoré do formulárov zadáte online. Keďže tieto informácie sú bezpečne uložené v počítači, ktorý práve používate, pri používaní funkcie Automatické dokončovanie vo verejných alebo zdieľaných počítačoch by ste mali byť opatrní. Keď používate verejný alebo zdieľaný počítač, skontrolujte, či je funkcia Automatické dokončovanie vypnutá. Ak do počítača neúmyselne zadáte informácie, ktoré nechcete zdieľať (napríklad fakturačnú adresu ku kreditnej karte), môžete odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.

Odstránenie histórie funkcie Automatické dokončovanie z počítača

 1. Otvorte pracovnú plochu a ťuknite alebo kliknite na ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo NástrojeTlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti siete internet.
 3. Na karte Obsah v časti Automatické dokončovanie ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť históriu funkcie Automatické dokončovanie.

 4. V dialógovom okne Odstránenie histórie prehľadávania začiarknite políčka Údaje formuláraHeslá. Ak chcete odstrániť zadané webové adresy, je potrebné začiarknuť aj políčkoHistória, čím sa odstráni aj história prehľadávania.

 5. Kliknutím alebo ťuknutím na tlačidlo Odstrániť vymažete históriu funkcie Automatické dokončovanie. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom znova ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Internet Explorer sa vás opýta, či chcete uložiť heslá, a to aj v prípade, že funkcia Automatické dokončovanie je vypnutá. Ak máte obavy o ochranu svojich osobných údajov, môžete ukladanie hesiel vypnúť.

Vypnutie ukladania hesiel

 1. Na úvodnej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Internet Explorer, čím otvoríte program Internet Explorer.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a v časti Heslá nastavte položku Ponuka na ukladanie hesiel pri prihlásení na lokality na možnosť Vypnúť.

Ďalšie informácie o ukladaní hesiel a funkcii Automatické dokončovanie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Internet Explorera.Potrebujete ďalšiu pomoc?